Bruk 7 Gråstein

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 7 , Gråstein

 

1923

Skylddeling hvor det fra bruk 1 utskilles en parsell til Asbjørn Simonsen, bruket Gråstein av skyld 1 mark, tl. 12/12

 

Skjøte fra Ole Slagstad til Asbjørn Simonsen på bruket for kr 5000,-, tl.12/12.

Obligasjon fra Asbjørn Simonsen til Småbruk og Boligbanken for kr 4000,- med pant i eiendommen, tl.12/12 1923.

 

1933

Skjøte fra Asbjørn Simonsen til Odd Slagstad på bruket for kr 3900,-, tl. ½ 1933.

 

1935

Auksjonsskjøte: Erklæring fra Trondenes namsrett om at eiendommen er solgt ved tvangsauksjon og at antagelsen av auksjonsbudet er stadfestet, tl. 2/9 1935.

 

1937

Auksjonsskjøte til Odd Slagstad,  f. 8/7 1909 for kjøpesummen kr 1200,-, grbf. 8/11 1937.

 

1953

Panteobligasjon dat. 23/11 1953 fra Odd Slagstad til Småbruk- og Bustadbanken for kr 15000,-, gbrf. 28/11 1953, 1. prioritet. Panteobligasjon dat. 23/11 1953 fra Odd Slagstad til Småbruk- og Bustadbanken for kr 5000,-, gbrf. 28/11 1953, 2. prioritet.

 

Slektstavle for familien, se under bruk 28/1 Nordsand.

 

Slektsopplysninger:

Odd Slagstad, f.  8/7 1909, d. 5/3 1978, kommer fra bruk 1 på gården.  Angående hans slekt se under bruk 1.  Odd ble gift med Bjørg Enoksen, f. 10/7 1920 fra Skrolsvik. Bilde av foreldre og besteforeldre til Bjørg finnes i billedarkivet.

 

Litt om slekta til Bjørg:

Mor til Bjørg var Hulda Emilie Kristensen, f. 28/1 1899 av foreldre Kristen Anton Korneliussen, f. 28/3 1863 fra Senjehesten og Fredrikke Rasmusdatter, f. 18/12  1865 i Tranøy, bosatt på Senjehesten. (Hulda er søster til Selma Johanna, f. 29/11 1900 og gift på bruk 28/5). Kristen Anton er sønn av Kornelius Johansen som i 1849 ble gift med Lavina Ovidia Kristoffersdatter, f. 14/9 1826, d. 17/4 1900, bosatt på Senjehesten.

Stefar til Bjørg, Johannes Edvardsen, f. 15/1 1896, var sønn av fiskekjøper Edvard Jentoft Enoksen, f. 1858 i Tranøy, gift 1889 med Ingbertine Marie Torgersdatter, f. 1867 i Tranøy, familien bosatt søndre Skrålsvik i 1900. Hulda hadde Bjørg før hun ble gift med Johannes (Gullbjørg Dale, far Karnelius Brun, f. 1878, Gausvik).

Slekta fra Tranøy kan også finnes i kirkebøkene herfra:

Fredrikke Rasmusdatter, f. 18/12 1865, var datter av Rasmus Kristian Hansen og hustru Anna Svendsdatter, bosatt på Stangnes i Tranøy.

Edvard Jentoft Enoksen, f. 24/9 1858 i Tranøybotten, døpt 5/6 1859, var sønn av Enok Kristian Hansen, gbr. selveier og fisker bosatt på Aa, f. 1825 i Tranøy og hustru Ingeborg Anna Nilsdatter. Ved folketellingen 1875 er Ingeborg Anna død da Enok er gift med Elise Ovidja Jørgensdatter, f. 1835 i Tranøy.

Ingbertine Marie Thorgersen, f. 9/10 1867, var datter av gårdbruker Thorger Hansen og hustru Anna Birgitte Jørgensdatter, Dragø.

 

Slektstavle for Hulda Emilie, Selma og Johanna Kristensen (se bruk 28/5 Volden) og (se bruk 28/10 Ryvoll):

 

Utskrift av tavlen

 

Barna til Odd og Bjørg:

1. Steinar Slagstad, f. 12/5 1943, ugift, bosatt på Jeløya,

2. Tor Slagstad, f. 27/1 1946, gift med Britt, disse er bosatt i Spania.  

 

28-7-100 (Small)                                                      

Odd og Bjørg Slagstad

 

28-7-101 (Small)

Steinar og Tor Slagstad

 

Som nevnt under bruk 1 ble faren Ole Slagstad først gift med Olga S. Ottesen fra Bjarkøy. Hun døde allerede 3/8 1909 og Odd ble på Bjarkøy hos tanta, Amalie Ottesen til han var 12 år.

 

Odd gikk på Senja Ungdomsskole på Ibestad. Da faren ble ordfører i 1933, var Odd hans sekretær. I 1939 var Odd å finne som lærer på Flatøya, siden i Buvika på Senja. Han bodde i Skrolsvik hvor han traff Bjørg Enoksen og disse giftet seg og flyttet til Sandsøy. De bodde først oppe på to rom på bruk 1 hos Odds far før de bygde opp eiendommen på Gråsten. Se for øvrig under bruk 1 og opplysninger fra Odds bror, Karstein Slagstad. Sommerfjøset til bruk 1 lå helt ute mot utmarksgjerdet på parsellen Gråstein.

 

 

Odd startet først med revefarm på farens eiendom, bruk 1. Panteobligasjon fra Odd Slagstad til Bjarkøy Sparebank for kr 300,- i utstederens revegård med tilbehør med pant fra eiendomsinnehaveren Ole Slagstad, 29/10 1937. Siden ble det satset på produksjon av ull fra ”angorakaniner”.

 

28-7-36 (Small)

28-7-102 (Small)

      Odd Slagstad foran produksjonsanlegget for ull fra angorakaniner.

 

28-7-8 (Small)

Bjørg Slagstad betjente i mange år rikstelefonen på Sandsøy før den ble automatisert.

Telefonen var først på Sand, dernest i Varnes hos Albertine Slettli og til sist på brygga

hos Einar Rydning i Kleivan hvor også Aslaug Olsen hadde vært "veksler" før Bjørg kom.

           

28-7-4 (Small)

Gråstein i 2008