Bruk 7 Tune og 41 Storhamn I

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

32-17-21 (Small)

                        Oluf og Olufine Fredriksen

 

32-7-1 (Small)

Oluf Fredriksen og Olufine Fredriksen

 

32-7-2 (Small)

Olufstua bak fjøsen på Nyborg med vedsjul

 

32-7-3 (Small)

Kåre Berg i 2006

 

32-7-4 (Small)

                                     Tune i 2008

 

32-17-62 (Small)

Bilde fra oppførelsen av huset.

 

32-6-46 (Small)

Mannfolkene: Kåre Berg, NN, Toralf Fredriksen og Edvard Paulsen.

Damene: NN, Gudrun Fredriksen, Magnhild Berglund, Anny Berg.

 

32-6-67 (Small)

De samme med barna: Jens Reidar Fredriksen, Arne Kåre Berg,

Birger Dahl, Svein Skarstein.

 

32-17-29 (Small)

Magnar Berg, Anny Berg, Arne Kåre Berg, Jens Reidar og Gudrun Fredriksen.

 

32-20-48 (Small)

                                       Arne Kåre Berg

 

32-7-10 (Small) 32-7-13 (Small)

                  Kåre Berg, 16 år                                   Magnar Berg, 3 år

 

32-7-14 (Small)

Magnars dåp i 1940: Foran: Olaf med Ivar og Ingvarda med Assrunn og Olaug.

Bak: Toralf og Gudrun, Anny med Magnar og Kåre Berg.

 

32-7-15 (Small)

                       Konstanse og Peder Struve

 

32-7-16 (Small)

                                     Familiebilde

 

32-7-17 (Small)

Konstanse Struve besøker Olga, mor til Kåre Berg, bosatt i Tromsø i 1953.

 

32-7-18 (Small)

Julehelg hos Olav Fredriksen: Konstanse, Peder, Ingvarda, Olav, Kåre og Anny.

 

32-7-19 (Small)

Bakerst: Konstanse og Anny Berg,

Foran: Dikka med mannen Jens, mor til Jens og Ingrid (Molla).

 

32-7-21 (Small)

Arne-Kåre, Magnar, Jens Reidar Fredriksen og Gudrun Fredriksen

 

32-7-23 (Small)

Bak: Ivar og Oskar Fredriksen

Foran: Fredrik og Jens Reidar Fredriksen, Arne-Kåre og Magnar Berg.

 

32-7-24 (Small)

        Anny og Jakob Pettersen

 

32-7-26 (Small)

Arne-Kåre og Magnar sammen med farens søster Ragnhild.

 

32-7-27 (Small)

Kåre Berg sammen med mora Olga

 

32-7-28 (Small)

Anny sammen med Fredrik Fredriksen og Magnar og Arne-Kåre Berg

 

32-7-29 (Small)

Konstanse Struve, født Fredriksen

 

32-7-30 (Small)

Sjåen bak gammelfjøsen på gården:

Anny med Arne-Kåre, Magnar, Ingrid Anna og

Eva Fjellstad, Kåre og Molla

 

32-51-18 (Small)

              St.Hans-feiring på Slagstadfjellet

 

32-51-19 (Small)

                                   "Flink" og Kåre Berg

 

32-7-31 (Small)

Ivar Fredriksen sammen med Dikka (Fredrikke, Kåres søster).

 

32-7-32 (Small)

Magnar og Arne-Kåre 17. mai 1948.

 

32-51-26 (Small)

                   Arne Kåre og Ann Mari i tørrhøykjøringa

32-51-27 (Small)

Magnar, Jakob Pettersen, Kåre og Arne Kåre Berg

 

 

 

32-7-33 (Small)

           Fredrik Fredriksen og Arne-Kåre Berg i 1953.

 

32-7-34 (Small)

Arne-Kåre, Magnar og Ann Mari (datter til Fredrikke) og "Flink".

 

32-7-35 (Small)

Arne-Kåre, Anne Mari og Magnar i torvinga i 1953

 

32-7-36 (Small)

                                          Anne Mari og Arne-Kåre til høyre

 

32-7-37 (Small)

Torving på Stormyra: Anny Berg med  Anne Mari og Arne-Kåre

 

32-7-38 (Small)

Kåre Berg, Sigrid, Magnar, Anny, Toralf Fredriksen og Magnhild Berglund

 

32-7-39 (Small)

1953: Arne-Kåre, Anne Mari og Magnar Berg

 

32-7-40 (Small)

                  Fredrik Fredriksen, Anne Mari og Arne-Kåre Berg

 

32-7-41 (Small)

Magnar, Arne-Kåre, Jens Reidar og Guttorm Chruickshank

 

32-7-42 (Small)

      Magnar og Arne-Kåre i 1947

 

32-7-43 (Small)

                   Arne-Kåre og Magnar i 1951

 

32-7-44 (Small)

Bak: Milly Fjellstad, Gudrun Fredriksen, Toralf Fredriksen, Fritz Fjellstad og NN Berglund.

Foran: Anny Berg og Magnhild Berglund.

 

32-7-45 (Small)

Lystig lag på Slagstad:

Kåre, Magnhild, Olaf, Aslaug Dahl, Milly, Fritz, Ingvarda Fredriksen, John Dahl, Anny Berg,

Gudrun og Toralv Fredriksen.

 

32-7-50 (Small)

                               Astrid og Anny Berg.

 

32-7-51 (Small)

                             "Flink" og Kåre Berg.

 

32-7-52 (Small)

                          Magnar og Arne-Kåre Berg

 

32-51-13 (Small)

                         Mari-Ann, Jens Reidar og Steinar

32-51-14 (Small)

                    Arne-Kåre Berg

32-51-23 (Small)

                      Den føste bilen til Arne-Kåre

 

32-51-15 (Small)

Magnar og Ally, Mariann, Reidar, Steinar og Kåre Berg

 

 

 

32-7-53 (Small)

Olga med Arne-Kåre og Ann Mari

 

32-7-66 (Small)

                                    Kåre Berg, "Flink"  med Magnar  

 

32-51-5 (Small)

      Magnar, Arne-Kåre og bestefaren Jakob Pettersen

 

32-51-6 (Small)

                            Magnar og Arne-Kåre Berg

 

                                    32-51-7 (Small)

                                          17. mai-feiring

 

 

 

32-7-68 (Small)

Jens Reidar og Fredrik Fredriksen, Reidar, Ally med Steinar, Mariann og Arne-Kåre Berg.

 

32-7-77 (Small)  

    Kåre Berg etter storseien

32-51-63 (Small)

                   Kåre Berg fyller ut selvangivelsen

 

32-51-45 (Small)

                 Bursdagslag med slagstadfolk