Bruk 8 Kjær (Nedre Spekket)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 8  Kjær

 

 

32-8-1 (Small)

 

                                 De gamle husene på Kjær (Nedre Spekket)

 

Tidl. løpenr. 153.

 

1890

Skjøte fra Chr. Kildal til Ole og Ingvard Iversen for kjøpesum kr 800, tl.8/8.

Skyld 0,71, se også anmerkningen under tidl. løpenr. 153.

 

1892

Obligasjon fra Nils L. Hansen til Johan.. Weisvol? For kr 400, tl. 25/7.

 

1895

Obligasjon fra Iver Steffensen til D.W.Lund, auksjon fror kr 580,78 med pant i hus, fjøs og nøst, tl. 1/12.

 

1896

Skadesløsbrev fra Ole Johansen Slagstad til Erik Evensen, Slagstad for kr 300 med 1.pr. i debitors fjøsbygning på bruket, tl. 3/8. Eksekusjon hos Nils Laurits Hansen ved lensmann Strøm for kr 54.13.

 

1897

Exekusjon hos Johan Olsen, Slagstad fra D.W.Lund for kr 71,88 med utlegg i bygningene på gården.

 

1897

Skylddelingsforretning der bruket deles i to:

 Ole Iversen ½, Kjær, får skyld 71 øre, hovedbruket blr bruk 8.

 Ingvard Iversen ½, Øverland, får skyld 71 øre og blir bruk 10.

 

1903

Obl. fra Ole Iversen til Trondenes Spb. for kr 800, tl. 13/7, avlyst 15/9 1930.

 

1916

Pantebrev fra Ole Iversen til Trondenes Spb for kr 2000, tl. 8/5.

 

1926

Skadesløsbrev fra Ole Iversen til Erika Iversen, Slagstad for inntil kr 3000,-

 

1927

Panteobl. fra Ole Iversen til Småbruk- og boligbanken på kr 2200, tl.1/6, slettet 7/5 1952.

Erklæring fra Ingvard Iversen der har fellesskjøte med debitor at eiendommen kan belånes.

 

1927

Skjøte fra Ingvard Iversen til Ole Iversen på selgerens andel i eiendommen uten kjøpesum, tl. 15/10.

 

1930

Bevilgning fra Fylket at Anna Iversen, enke etter Ole Iversen, Slagstad til å sitte i uskiftet bo.

 

1935

Skylddeling hvorved det fra bruket utskilles Ivar Iversens bruk ”Bjørklund” med skyld 35 øre, hovedbruket beholder 36 øre. Bjørklund blir bruk 19 på Slagstad.

 

2004

32/8 er overdratt fra Ditlef Wibe Iversen til Roy A. Iverson 10.08. 2004.

Fra denne til sønnen Michael Alexander Iverson i Canada. Han selger eiendommen til fritidsbolig.

 

Slektsopplysninger:

 

Slektstavle for Iver Johan Steffensen:

 

Iver Steffensen 1

 

Utskrift av slektstavle

 

 

32-10-31 (Medium)

 

                                                   Iver J. Steffensen og Erika M. Olsdatter

 

Iver Johan Steffensen, f.22/7 1839, d. 15/9 1915, gift 1865 med Erikka Marie Olsdatter, f. 15/10 1837 fra Østnes.

 

Slektstavle for etterkommere av Iver og Erikka Steffensen:

 

Utskrift av slektstavle

 

Litt om slekta til Erikka:

Foreldre til Erikka er Ole Eriksen, d. 3/11 1863 fra Lesja i Gudbrandsdalen, gift 1838 med Elisabeth Marie Jensdatter, f. 16/8 1806, d. 6/12 1847 fra Vestnes, disse bodde på Østnes.

Hennes foreldre, Jens Jansen (antakelig en sønn av Johan Jansen, f. ca. 1737,d. 1777 og hustru, begge ukjente. Trolig bodde disse en tid i Steine i Bjarkøy) ble gift 1795 med Gunhild Jahnsdatter, d. 1843 i Vika, 80 år gammel, f.1772 på Østnes. Hun var barn av Jan Eriksen, f. ca. 1749, d.1793 og hans 2. hustru, Maren Ågot Larsdatter (gift 1772, hun døde på Vestnes 26/2 1807).

Jan Eriksens foreldre bodde også på Østnes, Erik Rasmusen, f. ca. 1717, d.1789, gift med Gunille Olsdatter, begge har ukjent herkomst. Maren Ågot har også en usikker herkomst: Foreldrene er trolig Lars Rasmusen, d.1801, 86 år og hans 2. kone, Martha Nilsdatter, f.ca. 1724,d.1787, disse bodde på Vestnes.

 

 

Barna til Iver og Erikka:

 

1.Ole Gunnerius, f.7/7 1863, d. 1927gift på bruket i 1890 med Anna Helene Rasmusdatter, f. 21/9 1869, d. 1965, fra Salangen av foreldre: Rasmus Esaiasen og Ovedia Arnesdatter, Laberg. Barna til Ole og Anna:

 

Ingeborg Sofie, f.23/2 1893,
Erika Marie, f.3/6 1895, d. 7/5 1984.
Ivar Iversen, f. 28/6 1898, gift på bruk 19, Bjørklund.
Richter Olai, f.9/6 1900, til Canada, gift her og har etterkommere,
Ditlev Vibe, f. 9/8 1906, død 28/6 1907, før hjemmedåp,
Ditlev Wibe Iversen, f. 19/3 1908, d. 30/10 1989, levde ugift, overtar bruket.
2.Johanna Albertine, f.23/10, d.14/12 1867,
3.Simonette Johanna, f. 24/3 1869, d. 9/6 1954.
4.Stefanus Blix, f.6/5 1872, d.7/8 1873,
5.Ingvard Stefanus, f.14/9 1874,  d. 30/3 1955, gift på bruk 10, Øverland.
6.Anna Birgithe, f.11/2 1878, gift med Andreas Marenius Hansen, f. 1871 og bosatt i Nergård, Bjarkøy,
7.Elisabeth, f.4/2 1881, gift på Sørsand, bruk 26, Fredlund.

 

32-4-24 (Small)

 

                  Anna Helene med barna.

 

29-26-40 (Small)29-26-115 (Small)  

     

Elisabeth og Simonette Iversen                                                              Ole Gunnerius Iversen

 

                                   

 

29-26-86 (Small)

Ole Iversen, kona Anna med Steffen fra Salangen, Ditlev Iversen (bak) og Erika Iversen.

 

 

 

 

Gr.nr.32

Br.nr.8

Bruker 1945: Anna Iversen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2

 

 

 

1.7

19.3

 

 

69

55

53

 

Den gamle fjøsen på Kjær brandt ned da Ditlev levde, ikke bygd opp igjen.

 

 

32-17-32 (Small) 32-8-4 (Small)

Steffen fra Salangen og Ditlev Iversen, Lars Slagstad og Ditlev Iversen.

 

 

32-8-3 (Small)

Huset på Kjær i 2008 etter at det er restaurert til fritidsformål.

 

Tomteeiendommen er overtatt av Arild og Inger Gerd Solback Hansen fra Narvik.