Bruk 8 Nedre Sletten

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-6-27 (Small)

NN, første kone til Johan Benjaminsen (Ida fra Gryllefjord), Ragnar Simonsen som

holder Oskar Benjaminsen sønn av Johan og Ida.

 

29-26-104 (Small)

Anne Magrethe og June Benjaminsen

 

29-32-98 (Small)

                                                Olaug og Anne Margrethe Benjaminsen

 

30-11-25 (Small)     30-11-31 (Small)

 

Anne Margrethe og Thor Fredrik Eriksen     Olaug og Bertha Eriksen med Anne Margrethe og T.F.E.

 

31-2-345 (Small)

Helma Molin og Olaug og Johan Benjaminsen på besøk på Gjerde.