Bruk 8 Nedre Sletten og bruk 14 Sletten

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 8,  Nedre Sletten

 

1901

28/695 får skyld 28 øre, utgått fra bruk 1, se folie 231, skyldelingsforretning gb. 8/10, tl. 22/6 1901.         Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1904

Skjøte fra Johan Fr. Hansen til Jakob Benjaminsen for kr 2200,-, tl. 17/11.

Obl. fra Jakob Benjaminsen til A.M. Helberg, Karlsø for kr 400,-   med pant i dette bruk og bruk 9.

 

1943

Skylddeling av 20/9 1943 hvor det bl.a. utskilles en parsell ”Nyland”, bruk 34 av skyld 2 øre, det gjenværende bruk får da skyld 26 øre. Dette bruket får sønnen Jørgen Benjaminsen.

 

1946

Skjøte dat. 20/3 1946 fra Emelie Benjaminsen til sønnen Johan Benjaminsen for kjøpesum kr 14.000,- og kår til selgeren av 5-årig verdi, kr 500,-.

 

Hus med uthus er utskilt med eget bruksnummer og solgt til fritidsbolig, nå bruk 52.

 

 

28-14-34 (Small)        

Jakob Benjaminsen fra Skrolsvik.

 

Slektstavle for Jørgen og Johan Benjaminsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Angående Jakobs slekt, se også bruk 29/2 Øvremoen.

Jakob Johan Benjaminsen, f. 28/3 1864, d. 9/4 1941, ble i 1889 gift med Johanna Emilie Jørgensdatter, f. 15/1 1864, d. 4/11 1952, fra Husbakken i Altevik. Deres 6 barn:

 

1. Jørgen, f. 18/5 1890, d. 27/7 1890

2. Emma, f. 15/10 1891, d. 28/11 1891,

3. Jørgen Emil, f. 6/12 1892, d. 22/4 1968, gift på Sørsand, fikk bruk 34 ”Nylandet” av mora.

4. Simonette, f. 29/4 1894, død ung.

5. Elise, f. 18/9 1896, d. 8/6 1906,

6. Martin, f. 19/5 1898, d. 5/10 1908,

7. Johan Olai Benjaminsen, f. 9/8 1901, d. 10/4 1984, overtar eiendommen, se nedenfor.

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.8,9

Bruker 1945: Johan Benjaminsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

5,5

0,5

 

25

 

 

104

83

77

 

 

Bruk 14,  Sletten

 

Dokumenter under bruk 14 Sletten:

 

1903

20/425 får skyld 20 øre, utgått fra bruk 1, se folie 11, skyldelingsforretning gb. 27/7, tl. 14/12 1903. Etter dette har bruk 1 skyld 4 mark 5 øre.Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1904

Skjøte fra Johan Fr. Hansen til Jakob Benjaminsen på dette bruk og bruk 8 og 9 for kr 2200,-, tl.14/11 1904. Obligasjon fra Jakob B. til A.M.Helberg, Karlsø bo for kr 400,- med pant i bruk og hus.

 

1946

Skjøte dat. 20/3 1946 fra Emelie Benjaminsen til sin sønn Johan Benjaminsen for kr 14.000,- og kår til selgeren for 5 år av verdi kr 500,-. Kåret slettet ved dødsattest 28/1 1953.

 

         Bruket ble den 16/7 2004 solgt ut av denne familien, se bruk 52.

 

29-14-7 (Small)

Sletten, nå tomteeiendom bruk 52

 

29-6-27 (Small)

Bildet viser ei tjenestejente og Ida, samt Ragnvald Simonsen med Oskar på armen.

Ragnar Simonsen, fra Gryllefjord var  f. 13/5 1908, d. 21/2 1932 på Sørsand.

 

Slektstavle for Johan Benjaminsens familie:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Johan Olai Benjaminsen, f. 9/8 1901, d. 10/4 1984, gift 1. gang med Ida Johanna Haslunda Thomassen, f. 6/10 1903, d. 6/7 1930 fra Gryllefjord. Hennes foreldre var smed Johan Thomassen, f. 1866 og Inga M. Rindal, f. 1873. Barna til Johan og Ida:

 

1. Oskar Evan Benjaminsen, f. 9/11 1924, døpt i Torsken, gift og bosatt i Kristiansand (barn: Bengt, Elin, Harriet (Kine), Ulla Berit og Heidi). Han døde  8/8 2011, 86 år gammel.

 

Johan ble gift 2. gang med  Olaug Katharina Sandvold, f. 2/11 1907, d. 26/2 1997 fra Sandsvika på Senja, foreldre: Olav Kornelius Johansen, f. 1887 og Oline Marie Olsen, f. 1887. Foreldre til Olav Kornelius var fiskerbonde i Sandsvika i 1900, Jens Eliassen, f. 1848 og hustru Maren Hansen, f. 1845 i Ibestad. Foreldre til Oline Marie var fisker og husmann i Mefjordbotn i 1900, Jacob Olsen, f. 1869 i Hillesøy og kone Karoline Olsen, f. 1868.

Barna til Johan og Olaug:

 

2. Magnar Benjaminsen, f. 28/3 1935, d. 20/9 1938 (bilulykke i Harstad),

3. Anne Magrethe Benjaminsen, f. 31/8 1939, gift med Knut Olav Fuhr fra Sandstrand, bosatt på  Hamar, barn:

 1. Frode, f. 25/9 1969, gift og bosatt i Oslo,

 2. Snorre, f. 29/9 1972, bosatt i Oslo,

4. June Evy Johanne Benjaminsen, f. 2/1 1948, ugift, bosatt i Oslo.