Bruk 8 Nylund

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 8, Nylund

 

Se også slektstavle under bruk 31/2 Gjerde.

 

Som nevnt tidligere under kapittel Utskiftninger er dette et bureisningsbruk utgått av felles utmark på Kolsland. Erling Knudsen fra bruk 2 starter bureisning her, Nylund, bnr.8. Skyldelingsforretning var datert 9. jan 1931. Beiterett i utmarken og rett til all torv på parsellen, kjøpesum kr 320,-. En panteobligasjon på kr 4000 på bruket utstedes når Erling belåner bruket for oppføring av hus etc.

 

Våningshuset som ennå står på tomteeiendommen her, var først oppført på Kolslandshaug, bruk 6 av Peder Johan Olsen (se under Kolslandshaug). Dette ble revet da det ble bygd nytt våningshus på bruk 6.

 

 

31-8-7 (Small)     31-8-27 (Small)

                           Johanna Knutsen                                                                            Erling Knutsen

 

 

Slektsopplysninger for familien:

               

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Erling Kristian Hagbart Knutsen var født 17/3 1902 på Gjerde, d.1973. Faren, Peder, druknet 19/2 1909 på Lofothavet da Erling var bare 7 år gammel. Peder Knutsen og  Alfred Haugan hadde seilbåten ”Liv” i lag.

Erling ble først gift  24/9 1922 med Johanna Jørgye Dahl Jørgensen, f. 33/4 1903, d. 24/6 1989, fra Gryllefjord.

Johanna var datter til handelsmann Johan Dahl Jørgensen, f. 30/8 1862 i Rødøy, d.1922 (hans 2.ekteskap) og Jenny Chruickshank, datter til Thomas Chruickshank, f. 1829 i Aberdeen, Skottland (hennes 3. ekteskap), se bruk 32/2.

 

Foreldrene til Johan Dahl var husmand Jørgen Jørgensen, f. ca. 1824 i Trondheim og Johanna Nielsdatter, f. 22/5 1835 i Rødøy hovedsogn, disse bodde i Enviken i Rødøy. I 1865 har de barna Pauline, 10 år, Edrika, 9 år og Johan 4 år.

Disse ble gift 16/9 1855, han 30 år, hun 20 år. Jørgens far heter Jørgen Rindal, Johannas foreldre er gårdmann Nils Jonsen/Johansen, Enviken og kone Elen Olava Christensdatter.

 

Angående navnet Rindal:

Rindal er et anneks under Surnadals pg. i Møre og Romsdal på denne tiden. Her kan kanskje Jørgen Jørgensen, Rindal, f. ca. 1824 finnes. Det var ikke uvanlig å oppgi Trondheim som "fødested" når en kommer her nord.

 

 

Barna til Johanna og Erling:

 

1. Hjørdis Pauline Berg Knutsen, f. 2/6 1922 på Kolsland, gift i Bjerkvik med Knut Knutsen, ingen barn,

2. Magnhild Johanne Dahl Knutsen, f.21/12 1923, arb. i Tromsø, d. 6/1 2015, sist bosatt i Harstad, ugift, ingen barn, overtok tomteeiendommen.

3. Eli Jorun (kalt Kari), f. 1/6 1927, ugift, ingen barn, bosatt i Gøteborg, siden Harstad og sist utenfor Olso, d. i 2010

 

4. Erling blir gift på nytt i Blokken med Petra Andrea Sneisstrand (f. Pedersen), en sønn: Rolf Erling Knutsen, f. 12/4 1951.

 

Da ekteskapet gikk i oppløsning i 1947, ble jorda fradelelt slik at Johanna kunne beholde hus med tomt, siden overtatt av dattera Magnhild. Jorda med driftsbygning ble kjøpt av Johan Molin på bruk 2 og denne eiendommen får bruk 10 (Myra). Johan dyrker opp jorda på bureisningsbruket.

 

Fra bruk 8 (tomteeiendommen på ca. 5 mål) ble fradelt ei tomt på ett mål til hytte til Britt og Per Johan Molin, Haugtussa, bruk 22.  Den resterende del av tomteeiendommen etter Johanna er solgt.  Eiendommen har stått ubenyttet i mange år.

 

Den 27/7 2001 ble tomteeiendommen skjøtet over til Henri Sigmund Christoffersen.

 

8-1 (Small)  

Bruk 8 Nylund og bruk 10 Myra etter at eiendommem er oppdyrket av Johan Molin.

 

   

8-2 (Small)

Johanna og Erling Knutsen, Alfhild Bjarke med Jorun Synnøve og Helma og Johan Molin

 

 

Gr.nr.31

Br.nr.7

Bruker 1945: Erling Knutsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1.2

0.1

 

1

6

 

 

46

37

32

 

31-8-1 (Small) 31-8-2 (Small)

 

                      Magnhild Dahl Knutsen.                                                      Hjørdis Knutsen

 

 

31-8-26 (Small)

 

                           Eli Jorun (Kari) Knutsen            

          31-8-3 (Small)

 

                                                                  Nylund bruk 8 i 2008