Bruk 9 Myrvang

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 9 , Myrvang

1924

Skylddeling fra bruket Vollen (bruk 5 som nå gjenstår med skyld 40 øre) til den nye parsellen Myrvang, tilhørende Bernhard Myrvang, tl. 16/4 1924.

 

Skjøte fra Hans Eriksen, Vollen til Bernhard Andreassen på bruket for kr 200,-, tl. 16/4 1924.

Obligasjon fra Bernhard Andreassen til Småbruk- og Boligbanken for kr 3000,-, tl.16/4 1924.

 

1926

Pantebrev fra Bernhard Andreassen til Statskassen for nedskrivningsbidrag på kr 500,-, tl. 18/6 1926.

Eksekusjon hos Bernhard Andreassen for E. Weltzen-Holst, Harstad for kr 1948,95, tl. 17/11 1926.

 

1927

Eksekusjon hos Bernhard Andreassen for gjeld til F. G. Amundsen, Bergen kr. 57,60,  tl. 15/7 1927.

Avsetningsforr. hos Bernhard Andreassen, fra Jens L. Jensen, Nidaros for kr 111,18.

 

1932

Avsetningsforr. hos Bernhard Andreassen, fra Nye Aktiebolaget Pythagoras, Norrtelje for kr 687,-, tl. 15/12 1932.

 

1939

Panteobl. fra Bernhard Andreassen til Trondenes Sparebank for kr 4500,- med pant i eiendom kr 4500,-,  tl. 16/1 1939.

 

1948

Auksjonsskjøte, dat. 20/8 1948 til Bernhard Andreassen, kjøpesum kr 1550,-, grbf 20/8 1948. Skadesløsbrev fra Bernhard Andreassen til Trondenes Sparebank for inntil kr 4500,-, dbf. 20/8 1948.

 

1949

Skylddeling av 8/2 1949 fra gården 28, br.nr. 2 av skyld mark 1.39 fradeles parsellen Myrvang, skyld 10 øre, det gjenværende bruks skyld blir 1,39 øre, dagbokført 9/3 1949. Rett til beite i utmark etter skyldøre.

 

Eiendommen er overtatt av Bernhard Myrvang jr.

 

 

Gr.nr.28

Br.nr.9

Bruker 1945: Bernhard Myrvang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1.0

 

 

 

 

10

 

 

50

40

35

 

Slektstavle for Bernhard Myrvang, se "Slektshistorie".

 

Slektstavle for Kristine, f. Kaspersen:

 

Utskrift av tavlen

 

Slektsopplysninger:

Bernhard Andreassen Myrvang, f. 27/11 1890, d. 27/12 1982 (se "de perolinske") ble 26/12 1914 gift med Kristine Jakobine Dorthea Kaspersen, f. 6/4 1895, d. 26/3 1964, fra Barbogen i Senja. Kristine var datter til Kasper Kristian Andreassen, f. 18/11 1835, bosatt i Barbogen, d. 27/1 1907 og Ingeborg Anna Kristoffersen (opprinnelsen til navnet Kristoffersen er uklart, men Ingeborg kom til Barbogen fra Ibestad).  Disse ble gift 4/11 1894, begges 2. ekteskap.  Ingeborg Anna er født i Steigen 22/6 1858, konfirmert i Steigen 1875, foreldre var gårdbruker Johan Larsen Eide i Steigen og hustru Malena Kristina Johannesdatter.

 

Folketellingen i 1865 for Steigen:

Gårdbruker og forpakter, Johan Larsen, Eide på Engelsøen, 48 år, født i Bø i Steigens pg og kona Mallene K. Johannesdtr., 46 år fra Eide har følgende barn hos seg, alle født på Eide:

Hanætte O., 23 år, Bernt O, 20 år, Johanne E. , 17 år, Johannes, 12 år, Jakobine A., 7 1/2 år og

Ingeborg Anna Johansdatter, 7 1/2 år (f. 22/6 1858).

 

Ingeborg Anne døde hos dattera Kristine på Sandsøya 13/9 1918, ikke innført begravet på Sandsøy. Foreldre til Kasper er Andreas Kjerregård Joha(n)nesen, f.1808 i Fruvåg, d.1885, gift 1834 og bosatt i Barbogen med Johanna Petrikke Esausdatter, d.1862 fra Sandsvik.

 

Barna til Berhard og Kristine:

1. Peder Karl Vilhelm, f.17/6 1915, d. 15/10 1917,

2. Idar Evald, f.19/5 1917, d. 8/4 1972, gift og bosatt Tauranga, New Zeeland.

3. Johanna Kristianne, f. 20/9 1919, d. 15/2 1989,

4. Olga Magnhild Bara, f. 17/4 1921, d. 8/6 1934,

5. Persvald Andreas Mikal, f. 5/9 1922, d. 13/4 1976, til New Zeeland

6. Kasper Hermann, f. 7/1 1927, d. 17/7 1998, gift på bruk 29/39, ”Bakkelund”.

7. Kristian Peder Arnold, f. 7/4 1929, d. 3/12 1992, gift og bosatt Tokoroa, New Zeeland

8. Bernhard Karstein Sifgred, f. 24/5 1930, gift og bosatt på farsgården.

9. Andre Knut Marinius, f. 6/2 1932, d.10/3 2014, gift og bosatt på Sørsand.

10.Olger Hilbert Rudolf, f. 2/8 1935,d. 8/4 2008,  gift og bosatt på Sørsand.

 

Kristine og Bernhard hadde også en fostersønn, Oddvar Hammer, sønn av tjenestejenta Judit Eide.

 

28-9-28 (Small)28-9-21 (Small)

Kristine og Bernhard gifter seg. Neste bilde viser Kristine med Peder K. V.

 

29-21-56 (Small)

Kasper Andreassen, far til Kristine, f. 6/4 1895.

 

28-9-31 (Small)

Bakerste rekke: Idar, Kasper, Persvald, Bernhard og Kristian Myrvang.

Foran: Andre, Johanna og Olger Myrvang.

 

28-9-36 (Small)

Kristine og Bernhard Myrvang

 

28-9-19 (Small)

Daeng og Bernhard jr som  har overtatt eiendommen.

 

28-9-3 (Small)

Myrvang.  Fjøsen er ombygd til fritidsbolig for Oddvar Hammer med familie.

 

28-10-56 (Small)   28-9-44 (Small)

Oddvar Hammer gifter seg. Neste bilde viser Olger og Andre Myrvang.

 

Laksen1 (Small)

MK Laksen var båten til Bernhard, siden overtatt av sønnen Kasper Myrvang.