Bruk 9 Øvre Sletten

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 9,  Øvre Sletten

 

Nedre og øvre Sletten er sameie

 

1901

32/695 får skyld 32 øre, utgått fra bruk 1, se folie 232, skyldelingsforretning gb. 8/10, tl. 22/6 1901.        Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1904

Skjøte fra Johan Fr. Hansen til Jakob Benjaminsen for kr 2200,-, tl. 17/11.

Obl. fra Jakob Benjaminsen til A.M. Helberg, Karlsø for kr 400,-   med pant i dette bruk og bruk 8.

 

1932

Festekontrakt fra Jakob Benjaminsen til Ingrid Iversen, Skrolsvik på dette grundstykke for 99 år, årlig leie kr 20,- med veirett, tl. 15/9 1932. Hun får så byggeattest for å bebygge tomten for egen regning, tl. 1/12 1932.Emelie sitter i uskiftet bo etter sin avdøde mann Jakob Johan Benjaminsen, d. 9/4 1941.

 

1933

Skadesløsbrev fra Ingrid Benjaminsen til Harstad og Oplandsk bank As for inntil kr 3500,- med pant i huset, tl. 1/11 1903, tilsvarende på kr 2000,- av 2.pr.

 

1939

Skadesløsbrev dat. 24/1 1939 fra Jørgen Benjaminsen til Harstad og Oplandsk bank As for inntil kr 3000,- med pant i våningshus og uthus på leiet grunn med festerett.

 

1948

Skadesløsbrev fra Jørgen Benjaminsen til Harstad og Oplandsk bank As for inntil kr 20.000,- med pant i våningshus og uthus på leiet grunn med festerett.

 

Hus med uthus på eiendommen er skilt ut som bruk 34, "Nylandet".

 

29-9-1 (Small)

Jørgen  Benjaminsen med slottehjelp, til høyre Kristian Bredahl.

 

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Angående slekta til Jørgen Benjaminsen, se også under bruk 8, Nedre Sletten.

Jørgen Emil Benjaminsen, f. 6/12 1892, d. 22/4 1968 ble gift med Ingrid Iversen, f. 2/10 1902, d, 6/5 1935, fra Vika i Skrolsvika. Hun var datter av Nils Johan Iversen, f. 16/10 1854 i Altevik og Johanna Margrethe Ottesdatter, f. 25/1 1829, d. 13/1 1908, fra Bornøy og Nergård 1944 hos dattera på Øvre Sletten, se også bruk 29/27 Bjerkhaug der Johanna ble gift.

 

Nils Johan var et uekte barn av Johanna Margrethe Ottesdatter, Sørsand og dragon Iver Andreas Nilsen, Sørsand og dermed halvbror til Hans og Kristen Fredriksen (se Bjerkhaug og Sommarro tusenårsstedet til sandsøyværingan).

 

Jørgen mistet kona og første barnet ved fødselen.  Det ble en tung sorg for han resten av livet. Han drev med fiskeoppkjøp, hadde fraktefartøyet "Bris", se båtregisteret.

 

29-9-5 (Small)

"Nylandet" i 2008, bruk 34 etter at dette er solgt ut av familien, se videre under bruk 34.