Bruk Haugan (blir 5, 6 og 7)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Haugan,  matr. 28, løpenr. 156a og 156b

 

 

h1 (Small)

 

                                                      Gården Haugan rundt 1940

 

         Bildet ovenfor viser bruket med husenes beliggenhet før utskiftingen på Kolsland.

 

Familien til Ole Andreas Olsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

 

Husene ble oppført av Ole Kristian Olsen de, f. 1813 i Dypingen, bosatt på Kolsland, d. 15/2 1887.

Ole ble først gift i 1839 med enken Elianna Pedersdatter

(enke etter Ole Olsen, f.1801 på Kolsland som druknet 1838), f. 1800, d. 1848, barn i 1. ekteskap:

 

1. Rasmus Olai, f. 8/6 1840, d.3/5 1925 og

2. Kristian Edvard, f. 9/8 1842, sistnevnte siden gift på Krøttøy.

 

I 1850 gifter Ole Kristian seg på ny med Abigel Pedersdatter, f. 1819 fra Nergård på Bjarkøy. Hennes foreldre var Peder Olsen, f. ca. 1788 og Rachel Michelsdatter, f. 1793. Tre av barna i dette ekteskapet levde opp:

 

3. Rachel Dorthea, f. 20/6 1862 ble gift på Kolsland, se under bruk 2,

4. Ole Andreas Olsen, f. 7/3 1852, matr.nr. 28, løpenr. 156a,

5. Peder Johan Olsen, f. 19/2 1855¸ matr.nr. 28, løpenr. 156b.

 

Ole Andreas Olsen, f. 7/3 1852, d.20/1 1937, gift 1877 med Anna Karoline Cecilie Brun Mikalsdetter, f. 4/10 1858

fra Skarstein. Ole døde 20/1 1937 og Anna døde 1/8 1930. Deres barn:

 

1.Karl Marinius Alfred, f. 26/3 1878, død 1951, bosatt i Lakselv (dattera Ruth, se bruk 17, Nordsand),
2.Eilert Anton, f. 25/5 1880, d. 17/8 1882,
3.Eilert Anton, f. 10/7 1882, d. 14/10 1907,
4.Ole Kristian Olsen, f. 27/1 1885, d. 28/8 1964, gift på bruk 7 Fagertun,
5.Alise Regine, f. 14/2 1887, d. 15/12 1906,
6.Olga Karoline, f. 11/6 1891, død 29/8 1979, gift med Simon Moritzen, bosatt på Slagstad og siden Kolsland, bruk 5 på Slagstad og Haugan, samt 12 på Kolsland.

 

Skifte- og gårdspapirer:

Skjøte fra Ole Kristian Olsen de på en del av Haugan til Ole Andreas Olsen, kjøpesum kr 2020,- (med husene) og kår til Abigael Pedersdatter, datert 30/5 1877, tl. 24/7 1881. Den 2/6 1887 utsteder Ole Andreas en obligasjon til Abigael Pedersdatter på kr 600,-, tinglest nevnte dato.

 

Husene til Ole Kristian Olsen lå der Sylvi og Svein Midtun bor i dag, gården Haugan.

Ovenfor disse husene lå også ei stue hvor Rasmus Olai bodde. Et lite stabbur midt på bildet av gården har opprinnelig stått på Skarstein. Kona til Ole Andreas fikk dette med seg da hun kom til Kolsland. Stabburet er nå flyttet til Nordsand (Nyrud).

 

Skifteoppgjøret etter Ole Kristian Olsen og igjenlevende starvboenke Abigel Pedersdatter skal her gjengis i forenklet form:

 

2/6 1887- Skifteforvaltning på Bjarkøy der enka og arvingene møtte. Hun beklaget sin uvitenhet å sitte i uskiftet bo. Barna innvilget henne imidlertid lov til å sitte i uskiftet bo inntil amtets resolusjon forelå.

18/6 1888- Skiftesamling på Bjarkøy. Noe løsøre skal selges, enka beholdt to sauer for kr. 20 og fikk seng og sengklær gratis.

Ola A. Olsen skylder obligasjon av 2/6 1887 kr. 600,- med pant i gården, mat.no.28, løpenummer. 156a, Kolsland. Hertil kommer renter fra 2/6 1887 som enken frasa seg for sin halvdel. Envidere hadde boet til gode ifge. dokument datert 29/ 1882 kr. 230 hos Peder J. Olsen, panteretten var på løpenummer 156b, Kolsland. Arvingene ble enige om å fordele dette likt på samtlige etterkommere og at debitor skal betale 4 % rente fra utleggsdato. Enken tilskjøtes  begravelsvederlag på 60 kr.

 

8/8 1889- Skifterett på Ibestad.  Indtaget: 1. Solgt løsøre 8/8 1887 for kr. 65,50, 2. Solgt to sauer til starvboenka kr. 20,-, 3. Boet til gode hos O.A.Olsen kr. 600,-, 4. Ditto fra P.J.Olsen kr. 230, sum 915,50.  Sum utgifter beløper seg til kr. 128,55. Til de etterlatte ble det kr. 393,48 til starvboenka Abigael og kr. 78,69 til barn og datter-datter: Kristian E. Olsen, Rasmus O. Olsen, f. 8/6 1840, d. 3/5 1926,.Ole A. Olsen, Peder J. Olsen og Albertine Otilie (nå 7 år).

 

31-156-1 (Small)

 

                                   Alfred Andreassen, Nordsand og Ole Andreas pløyer.

 

h-3 (Small)

32-10-322 (Medium)32-10-326 (Medium)

                                                                                          Eilert og Ole K. Olsen

 

29-17-4 (Small)

           Karl Kulsland, flyttet til Lakselv (Bergly)

 

Ole Andreas Olsen ble bruker av den del av Haugan hvor de gamle husene stod. Han hadde i ekteskapet med Anna Karoline 6 barn. Eldste sønnen, Karl Marinius Alfred Kulsland, f. 26/3 1878 utflyttet til gården Bergskog i Lakselv og var siden vandrelærer i jordbruksfag i Finnmark. Nr. 4 i søskenflokken, Ole Kristian Olsen, f. 27/1 1885 finner vi igjen på bruk 7 (Fagertun).

 

Skjøte på dette bruket med hus og løsøre (unntatt ½ naustet) til Ingvald og Ruth Andreassen med ½ til hver for kr 4000,-.  Dette gjøres blant annet ved å betale kr 1000 til Karl Kulsland (men som han etterga). Det blir også anført at Karl har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg. Tl. 1/5 1928. Ingvald og Ruth belåner bruket i Hypotekbanken med kr 2000 og kr 1200.  Dette blir slettet i 1939.  Ruth er datter til Karl Kulsland og er blitt gift med Ingvald Andreassen fra Nordsand.

 

Ole Andreas døde 21/2 1938 (20/1 1937?). Yngste barnet, Olga Karoline Olsen, f. 11/6 1891, d. 29/8 1979, ble gift med Simon Moritzen, f. 19/8 1870 på Slagstad, d. 20/11 1949 på Bakkero. Disse bodde først på Slagstad, men var brukere på Haugan under krigen. Ellers har Ruth og Ingvald Andreassen bodd her, samt Oddmund Olsen med familie.

 

I 1932 skjøter Ingvald og Ruth Andreassen eiendommen tilbake til Ole Andreas Olsen på samme måte som de sist overtok eiendommen til selgeren ved skjøte av 1/1 1928 (b.1,f.196) uten kjøpesum, tl. 29/2 1932. Ole A. Olsen utsteder en obligasjon til sønnen, vandrelærer Karl Kulsland for kr 800,- , datert 25/5 1934.

 

Et skjøte datert 6/2 1939 fra Ole Andreas Olsen og avdøde hustru til Karl Kulsland for kjøpesummen kr 1500,-, er innført i grunnboken 28/2 1939.

 

I 1951 er Karl Kulsland død og skifteskjøtet datert 18/6 dette året gir dattera Ruth Andreassen gården for kr 4200,-, løsøre for kr 3500,-.

 

h-4 (Small)

 

                         Ruth Olsen                                                          Olga og Simon Moritzen

 

     

Gr.nr.31

Br.nr.5

Bruker 1945: Simon Moritzen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1.8

0.2

0.1

0.2

0.3

15

5

 

78

63

58

 

h-5 (Small)  

               

                    Noen av barna på Østgård før de flyttet fra Haugan, se bruk 5.    

 

h-6 (Small)

 

Ole Kristian, Dagny og Kurt på besøk på Haugan hos Oddmund Olsen

før hans familie flyttet til Østgård. Bildet er tatt i 1953.