Brukere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

BRUKERE FØR 1850

Brukerne (leilendingene) på Kolsland som bygsler jord:

 

1566-1611

Skipper Lambert Jørgensen og Skipper Laritz Pedersen.

 

1664-1666

Peder Gjertsen.

 

170

Postbøndene Povel Michelsen og Erik Michelsen, kongens jord.

 

1732

Hans Eriksen av fogden 1 pund 3 mark etter faren.

 

1737

Henrik Arnesen 1 pund 3 mark etter enka til Hans Eriksen, dette var av kongens jord.

 

1738

Joen Olsen  2 pund 6 mark etter Povel Michelsen.

 

1743

Clemet Jansen 1 pund 3 mark etter Henrik Arnesen.

 

1746

Jens Olsen Jens Olsen 1 pund 3 mark som Agnes Eriksdatter overlot han mot å nyte 2 punds korn sædeland 1 kufor.

 

1761

Ole Nilsen 1 pund 3 mark, overtar enka etter Clement Jansen.

 

1762

Rasmus Joensen 2 pund 6 mark, overtar enka etter Joen Olsen.

 

1774

Edias Olsen 2 pund 6 mark.

 

1776

Anders Pedersen 1 pund 3 mark som enka etter Ole Nilsen hadde overlatt han etter noen vilkår.

 

1779

Jan Clementsen 13 ½ mark, trolig skjøtet i 1796 til Lars Hansen Lind.

 

1779

Ole Edisen 1 pund 3 mark.

 

1786 Ei dødssynd på Kolsland.

Ole Olsen, dreng hos madame Krogh på Slagstad, ble ved vitner angitt for å ha begått sodomeri med ei ku tilhørende Ole Edisen.  Selv om drengen beklaget sterkt at han hadde blitt grepet av denne villfarelse, ble han til sist dømt til døden. Kua og drengen ble avrettet og brent.

 

1797

Guldbrand Eriksen 1 pund 3 mark av fogden, se 1732.

 

1848

Lars Marthinussen av Arne Markussen, Bestebostad 1 pund 3 mark.