Brukere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

BRUKERE FØR 1850

 

Brukerne (leilendingene) på Nordsand som bygsler jord:

 

1664-1666

Stephen Madtzen bruker 2 våg 1 pund av kongens jord (”Yttersand”).

 

1701

Karen Edisdatter, trolig enke etter Stephen Matsen bruker en del, også Ingebrigt Hansen oppgis som bruker.

 

1735

Byksler Johannes Andfindsen fra Kvæfjord av kongens jord, 1 våg 12 mark.  Han hadde da ektet enka etter Joen Stephensen som før hadde brukt  jorda.

 

Johannes Andfindsen (prestesønn fra Kvedfjord, 1702-1780) var klokker på Sand. Da han skjenket brennevin til allmuen når de kom til kirken, ble han avskjediget. Etterløperen hans, Kristen Aschanius, hadde 10 Rd. i årslønn som ”omløpende skolemester”.

 

1745

Bykslet Anders Ingebrigtsen, d. 1780, 1 våg av kongens jord på Nordsand. Stefaren, Nils Povelsen, hadde overlatt jorda til han.        

 

1774

Bykslet Rasmus Joensen, d. 1804, 1 pund 18 mark av kongens jord som Johannes Andfindsen hadde forlatt.

 

1777

Bykslet Hans Andersen 1 pund 18 mark, drept av en bjørn 5/7 1810 i Moldvik i Kvæfjord. Sønnen Edis Hansen, f.1787 ble oppfostret hos Kildal på Sørsand, en annen sønn hos Christensen på Sandtorv. På hver av sønnene falt det en broderlodd på 800 Rdl. !

 

1780

Bykslet Markus Jørgensen 1 pund 18 mark etter Johannes Andfindsen.

 

1780

Bykslet Markus Jørgensen på ny 1 pund 18 mark.

 

1782

Byksler smeden Sigvart Johansen fra Hardanger 1 pund 18 mark.

 

1811

Byksler lensmann Johan Jakob Kildal av kongen 1 pund 18 mark som Hans Andersen før hadde brukt.

Johan J. Kildal er født ca. 1757 og døde 1820 på Sand.

 

1824

Byksler lensmann Simon Kildal 1 pund 18 mark av Nordsand.