Brukere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

BRUKERE FØR 1850

 

Brukerne (leilendingene) på Sørsand som bygsler jord:

 

1753

Dette året bygslet Ole Johnsen Halgut ½ vågs leie av Sørsand.

 

1777

Dette året bygslet Jens Povel Sand ½  våg av Mellomsand.

 

1780

Dette året bygslet Kristian Kildal ½ våg av Mellomsand av presten M. H. Kildal.