Brukere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

BRUKERE FØR 1850

Brukerne (leilendingene) på Slagstad som bygsler jord:

 

1566-1611

Lissebet Jørgensdatter, Elluf Joensen og Johan Prytdz.

 

1664-1666

Rasmus Madtzen bruker, fisker og bergenshandel med fisk.

 

1701- Gunhild Joensdatter, velholden enke.

1739- Bygslet Iver Olsen Holt av fogden 1 ½ våg av svigermora, enken etter hr. Christen Ascani.

1748- Edias Olsen Berg fra Dyrøy bygsler 1 ½ våg av presteenkegården, utgitt av prosten Schelderup.

          Ingen bygsle- eller støvlehud var betalt, ”eftersom hand samme for præsteenken skal fraflytte”.

1759- Christen Pedersen ½ våg av Slagstad, som svigerfaren Iver Holt hadde opplatt til han.

1759- Christen Iversen bygsler 1 våg som faren Iver Holt dadde opplatt.

1772- Anders Olsen Sandal bygsler 1 våg etter Kristen Aschanius.

1778- Den 7. Okt. 1778 tilbyr pastor Krog på ting på Lundenes 1 ½ våg byksel på Slagstad, men ingen meldte seg.

1786- Bygsler jomfru Scheen ½ våg av Slagstad.

1789- Søren Johansen bygsler ½ våg av Slagstad.

1795- Marthinus Olsen bygslet 1 pund 12 mark av Jakob Winther.

1796- Arne Pedersen bygslet ½ våg av pastor Brandt.

1797- Jørgen Nilsen bygslet ½ våg av pastor Brandt.

1797- Ole Olsen bygslet ½ våg av pastor Brandt.

1808- Peder Kristensen bygslet 18 mark av Chr. Kildal.

1808- Ingebrigt Olsen bygslet 1 pund 12 mark av Chr. Kildal.

1808- Paul Samuelsen bygslet 1 pund 12 mark av Chr. Kildal.

1813- Halvor Arntsen av pastor Castberg ½ våg.

1813- Iver Johan Kristensen av pastor Castberg ½ våg.

1814- Paul Samuelsen bygslet 1 pund 12 mark etter Ingebrigt Olsen.

1820- Iver Holt Kristensen bygslet 18 mark av Chr. Kildal.

1835- Simon Paulsen bygsler av madame Johanne Kildal ½ våg brukt tidligere av Paul Samuelsen. Simon var født 1801 og døde 11/8 1875. Gårdbruker og høvedsmann.  Han hadde tillit hos folket og var i en tid prestens medhjelper. Sønnen Paul, f. 1835 var gift og bosatt i Altevik, se bruk 2 her.

1842- Abel Kristensen bygsler av madame Johanne Kildal ½ våg.