Dagens Sommarro

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

På Sommarro hersker det ennå i dag en egen ro.  Rundt år 1900 var stedet spesielt.

Historien er gjengitt i Harstad Tidene av 16/7 2005 hvor leder for tusenårskomiteen, Inger Bredahl, har samlet opplysninger om stedet.

 P6160005 (Small)

                                                        Sommarro i 2008

               

På Sommarro avholdes det gudstjeneste i forbindelse med Sandsøydagan. Dagens Sommarro kan være en fin rasteplass for turgående. Her hersker det ennå en egen ro i mellom bjørkestammene.

På ei lita slette med tidligere fin utsikt mot Kvernsundet og Bjarkøy hadde Kastberg ”isolert seg”

fra folk og vanlig ferdsel. Tomtene etter bygningene er markert med steiner i dag.

         Likkestua

Våningshuset ble som nevnt kjøpt av Mikal Eriksen og flyttet til Kobbevollen hvor bildet er tatt i 1994.

Stua ble revet ved århundreskiftet. I 2008 oppføres ei ny stue på dette stedet i Kobbevollen.

P6160010 (Small) (Small)

Hvor mye vann som kunne samle seg i brønnen, vet vi lite om, men muligheten for tilsig av grunnvann

synes liten da terrenget er flatt og uten tilsig fra høyereliggende terreng.

sommarrosteffen

Steffen Greftegreff har her tatt plass der Madonnafiguren sto.

sommarroinger    

Lederen av tusenårskomiteen, Inger Bredahl viser her dagens utgave

i 2008 med de samme inskriptsjonene: Ora Pronobis (”be for meg”)

og Notre Dame de Laurdes (”her har jomfru Maria vist seg for siste gang”).