Damgård

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

1933        

Skadesløsbrev fra Henrik Mikalsen til Bjarkøy kommune for inntil kr 1500 i ”Damgård” stående på dette bruk, tl. 1/12 1933.

 

1934

Festekontrakt fra D.B.Tollefsen til Henrik Mikalsen på en parsell Damgård ca. 7 mål i festerens levetid, årlig avg. kr 50, men med flere heftelser.

 

1944

Panteobl. fra Henrik Mikalsen, f. 22/6 1896 i Bjarkøy Spb på kr 1200 for oppføring av våningshus og uthus.

 

Da bruket ble fraflyttet, ble huset revet og sagd opp til materialer av Berg Norheim og svigersønnen Andre Myrvang.  Disse satte først materialene sammen til en hytte på låven på Norheim og førte disse til Selfjorden med to fiskebåter. Her oppførte de ei hytte innerst i Selfjorden.

 

Slektstavle for Henrik Mikalsen og Agnes Jakobsen:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsopplysninger:

Henrik Mikalsen, f. 22/6 1896, d. 1983, fra Skarstein (se under Husbakken i Altevik) var bror til Sigurd Mikalsen på bruk 3, Elvebakken på Kolsland. Han ble gift 2/4 1920 med Agnes Sofie Jakobsen, f. 4/1 1888. Agnes hadde sønnen Reidar Hol før hun ble gift med Henrik (far: handelsbetj. Torvald Joh. Hoel, f. 1886). Utfra gårdspapirene ser vi at det var Henrik som oppførte husene her. Huset var i to etasjer og oppført på festet grunn. Henrik bodde først en tid i det gamle huset til Hans Eriksen på Nordsand. Agnes kom fra bruk 3 på Kolsland, se her.

 

32-4-32 (Small) 32-4-44 (Small)

Bak Mikal Pettersen, se Holtborg på Slagstad.                              Henrik Mikalsen

Sittende: Henrik Mikalsen, f. 1896.

 

29-32-31 (Small)

Klara Mikalsen, datter til Henrik og Agnes, gift med Arne Pedersen

 

31-4-33 (Small)

Judith Henriksen (31/4), Signy Mikalsen (31/3), NN, og Klara Mikalsen