"De perolinske" kommer

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

”De Perolinske” kommer

 

28-13-52 (Small)

Selfjorden. Fra høyre Lomstinden og Grinda midt på bildet. Neste topp er Luten. Fra nesset rett under Grinda midt

på bildet ligger Lomsnes. Her var det en gang fire naboer og herfra kommer "de perolinske" til Nordsand.

 

28-2-25

 

31-16-14 (Small)

Andreas Mortensen, f.16/6 1851, d.17/9 1913 og

Peroline Kristine Hansdatter, f. 27/3 1859, d.3/2 1942

Slektsopplysninger for "de Perolinske" før de kom til Sandsøya i 1914:

Se slektstavle under STØRRE SLEKTSTAVLER

Ragnhild Osen har skrevet om slekta i slektsboka til etterkommerene av Peroline og Andreas Mortensen. Her skildrer hun en familie som har sterke røtter fra yttersida av Senja og Målselv og den delen av familien som kom fra Lomsnes i Selfjorden og slo seg ned på Nordsand hvor de overtok jorda etter Brunstadfamilien.

Men det var fra sjøen de hentet sitt utkomme.  De mange sønnene til Peroline og Andreas var dyktige fiskere og familien hadde mange fiskebåter som ga Sandsøya mange arbeidsplasser utover 1900-tallet. En oversikt over båtene og hvordan sønnene fordelte seg på disse, vil en finne i "båtregisteret". De første båtene i dette registeret er eid eller bemannet med etterkommere fra denne familien.

 

29-6-52 (Small)

MK "Gyda" og MK "Laksen" utenfor Senja.

32-20-46 (Small)

MK Selfjord i Gryllefjord. Hans Joakim og Kristofa kom først til Sandsøy med denne båten.

Sammen med seg hadde de eldste barnet, Peroline (Lina) som ble døpt på Sandsøy 24/3 1913.

 

29-6-51 (Small)

Kveitefiske i "Ferra", Ingvald Andreassen og Kristian Bredahl til venstre.

Peroline og Andreas ble gift på Lomsnes 3/8 1894 hvor de hadde overtatt eiendommen etter Perolinas bror som druknet i 1881. Andreas og sønnen Peder døde i 1913 av spanskesyken.

I 1913 var ”de perolinske” på Slagstad og høstet jorder som lå brakk da det hadde vært paratyfus på brukene. Det kostet faren Andreas og sønnen Peder livet. Joakim hørte her at Brunstadeiendommen på Nordsand var til salgs. Han hadde allerede i 1911 kjøpt MK ”Selfjord”.  Båten var bygget i Rana, hadde full seilføring, motor og 4 ”dorryer” og kostet kr 10.000.  Joakim tar kona og dattera Peroline med seg på Selfjord og flytter til Nordsand. Og han får etter hvert med seg alle ”de perolinske” til øya. ”Brunstadhuset er stort nok til alle...”  Rundt 1920 deles huset i to, Joakim og Hagerup får hver sin del, se bilde av dette.

 

 

Peroline og Andreas Mortensen med sine mange etterkommere er beskrevet i egen slektsbok som utkom etter slektsstevnet på Sandsøy i 1990 hvor 330 av en familie på 544 møttes. Nedenfor gjengis deres 11 barn (sønner) i en egen oversikt for å få bedre oversikt over etableringen av brukene på Nordsand. Peroline med sine mange sønner flyttet i 1914 til Sandsøy hvor hun døde.

Andreas døde 17/9 1913 i Bunkan og sønnen Peder Urian (oppgitt i dødsregisteret) døde 7/11 1913 i Bunkan av tyfus, ikke spanskesyken.

 

28-15-2 (Small)

Peroline og Andreas Mortensen

 

Slekta til Peroline (se også tavla nedenfor):

 

Utklipp fra kirkebøkene for Torsken (hvor foreldrene til Peroline gifter seg):

28-15-12 (Medium)

Vikselen 23/6 1844 til ungkarl Hans Johan Karoliussen Flagstad og pike Barbroe Kristine Rasmusdatter.

Begge er i sitt 25,5 år og far til Hans er Karolius Monsen og far til Barbro er Rasmus Larsen i Gryllefjord.

 

28-9-63 (Small)

Peroline og Berith Helene Mortensdatter, f. 8/7 1849

(søster til Andreas Mortensen, Perolines mann)

 

Utklippet er fra fødselsregistret i Berg og Torsken klokkerbok 1846-1859, fullt leselig ved stor forstørrelse:

 

peroline (Medium)

Peroline Kristine, f. 27/3 1859 i Bonkan av foreldre Hans Johan Karolussen, f.1819, fra Flakstad og

Barbro Kristine Rasmusdtr., f.1818 i Gryllefjord. Familien flyttet til Lomsnes i 1867. Peroline døde 3/2 1942.

 

 

Slekta til Andreas (se også tavla nedenfor):

 

Utklipp fra vikselregistret i Tranøy kirkebok 1807:

johnog BHelene

Den 6/8 1807 blir ungkarl John Mortensen Tømmerelvdal gift med pike Berith Helena Jakobsdatter fra Sørstrømmen.

Foreldrene oppgis ikke i denne kirkeboka, kun vikselsvitner: Ole Karstensen Sørstrøm og Jørn Olai Nordstrøm.

Vi får altså ikke med sikkerhet fastlagt hvem foreldrene er utfra denne opplysningen.

 

Fødselen til John og Beriths sønn, Morten, født i 1808 fra Tranøy kirkebok (far til Andreas Mortensen, f. 16/6 1851):

Morten Jonsen

Morten, f. 27/8 1808, ægte, døpt i kirken, foreldre: John Mortensen Tømmerelvdal og Berith Jakobsdatter. Navnene på fadderne oppgis også: Matthias Karlsen Dybvaag, Per Olsen Laxfjord, Hans Bertheusen, Nordstrøm, Dorthe Reinholdsdatter, Dybvaag og Oldina Johannesdtr., Nordstrøm.

 

Utklippet er fra fødselsregisteret i klokkerbok for Tranøy 1847 - 1860, årstallet er 1851:

Andreas2

Andreas, f. 16/6 1851 i Sørreisa av foreldre inderst Morten Johnsen og Berit Marie Andreasdatter fra Sørforsbogen.

 

Folketellingen 1865 forteller mye om familien til Andreas:

Morten Johnsen, f. 1809 i Tranøy, gift med Beret Marie Andreasdatter, f. 1819 i Målselv pg, barn:

Iver, f.1841, Andreas, f. 1852, John, f. 1856, Mekal, f. 1858 og Anne Randine, f. 1864

(folketellingene har ofte gale årstall !) Morten er gårdbruker på Sørforsbog i 1865, selveier.

 

 

Opplysninger fra Bygdebok for Sørreisa, side 251:

I 1795 slår Morten Johnsen seg ned på Sørforsbogen som rydningsmann, hit kom også Simon Olsen i 1796.

I 1801 blir stedet benevnt som Tømmerelvdal.

 

Kirkebøkene er nøye undersøkt for Tranøy og Lenvik 1770 -1880, vi finner her følgende personer på Sørforsbogen/Tømmerelvdalen i Sørreisa:

John Mortensen:

John Mortensen, Tømmerelvdal, død 14/1 1866, 87 år, altså født ca.1779. Det må være denne John Mortensen som

er fra Tømmerelvdal og gifter seg i Tranøy kirke  6/8 1807 med Berith Helene Jakobsdatter, Sørstrømmen. Berit Helene døde 3/7 1858 på Sørforsbog, var konfirmant fra Sørstrømmen i 1801 og er med i folketellingen 1801 (faren Jacob Olsen er gårdbruker på  Sørstrømmen og dattera Berit Helene er da hjemme og18 år, altså født 1782).

Morten Johnsen:

Morten Johnsen, f. 27/8 1809 på Sørforsbogen, d. 13/11 1891 har foreldre John Mortensen og Berit Helene Jacobsdatter ved fødselen, se ovenfor. Denne Morten ble 25/7 1841 gift i Lenvik med Berit Marie Andreasdatter, f. 7/4 1820 fra Lien som sikkert er det samme som Sørforslid. Disse to har i alle fall 10 barn som er vist på slektstavlen, deriblant Andreas Mortensen, f. 16/6 1851.

Hvis en Morten Jonsen slår seg ned som rydningsmann i 1795, burde han være med i folketellingen for Lenvik eller Tranøy i 1801. Denne folketellingen har bare en svakhet; det står ikke hvorfra innflytterne kommer !

 

Folketellingene 1801:

Vi finner kun en Morten Jonssen i folketellingen i 1801 i Tranøy og en i Lenvik, her gjengis hva vi finner:

 

Tranøy, Storvandet:

Morten Jonsen, 53 år, nyrydder 1. ekteskap med Inger Bersvendsdatter, 49 år og 1. ekteskap, deres barn som er hjemme:

1. Jon Mortensen, 19 år og ugift, 2. Malene Mortensdatter, 12 år. Denne Jon Mortensen er f. ca. 1782. Vi finner i kirkebok for Tyndset, dåp 8/11 1789, Mali, foreldre er Morten Joensen og Ingri Bersvendsdatter, Østbye. Dette må være nr. 2, "Malene", 12 år.

 

Lenvik, Svartfjellet:

Morten Paulsen Inga, 67 år, gift med Anne Johansdatter Hvid, 64 år, deres barn:

Inger Mortensdatter, 25 år, Paul Mortensen, 24 år, John Mortensen, 22 år. Vi finner også at denne John Mortensen er døpt i Lenvik kirke 31/8 1779 når vi går inn i kirkeboken (med disse foreldre).

 

Vi får selvsagt ingen av disse til å passe med den Morten Johnsen som var rydningsmann på Tømmerelvdal (kom til Sørstrømmen rundt 1795) ifge. bygdeboka. Derimot kan det tenkes at den John som er døpt 31/8 1779 i Lenvik er den samme John som dør den 14/1 1866 på Tømmerelvdal, 87 år.

 

Morten Johnsen, f. ca. 1779, død 11/1 1866 på Tømmerelvdal, gift 6/8 1807 med Berith Helene Jakobsdatter, f. 1782 på Sørstrømmen kan ha kommet som rydningsmann til Sørstrømmen rundt 1795. Han må være innflytter sørfra. Kanskje var det storflommen i 1789 ("Storufsin") som også tvang han nordover.

 

Vi fant også til sist "røttene til Morten Johnsen", konfirmasjon i Tranøy 1806:

Mali (Small)

Malie Mortensdatter, født på Tyndseth, i det 17 år (f.ca.1789), hos faderen Morten Johnsen Tømmerelvdalen, læser godt i bog og synes at have ganske god religionskundskap. Hun syntes stille og sagtmodig.

Vi finner også under konfirmasjon i Tranøy i 1800 at Jon Mortensen, Storelvdalen blir konfirmert, 17 år.

Vi finner henne også i  kirkeboka for Tyndset (se anmerkningen under folketellingen 1801 ovenfor). Det ser ut som om rydningsmannen Morten Johnsen, 53 år i 1801 på Storvandet først har vært på Sørforsbogen (rundt 1795) og at sønnen Morten Johnsen overtar her. De må da ha flyttet etter at Mali ble født (1789). Hvis vi finner John Mortensen født på Tyndset ca. 1782 med de samme foreldre, har vi funnet den  familien som kom til Tømmerelvdalen i Sørreisa !.  Men kirkebøkene har skadet ark slik at vi finner bare: 1. dåp 8/11 1789: Mali av foreldre Morten Joensen og Ingri Bersvendsdatter, Østbye (fadder bl.a. Morten Bersvendsen og kone, Sandbakken), 2. dåp 1785, Peder, død 1786 (av de samme foreldre) og 3. dåp 1787, Peder (av de samme foreldre).

Det vi finner videre på Tyndset blir gjengitt direkte på oversiktstavlen.

 

 

Foreldrene til Berit Maria Andreasdatter, f. 1819 i Målselv som ble gift med Morten Jonsen:

I kirkebok for Lenvik finner vi at Berith Maria er f. 7/4 1820 av foreldre Andreas Jakobsen og Ingeborg Semingsdatter, Fagerlidal.

 

 

LITT OM SLEKTA TIL INGEBORG, MARIE OG BERNTINE JOHANSEN

Slektsoversikten nedenfor viser att disse tre søstre giftet seg med tre brødre, dertil var de søskenbarn.

Andreas Mortensen og Berret Helene Mortensdatter var søsken.

 

Ingeborg, Marie og Bertine var søstre (se tabellen nedenfor), foreldrene til disse:

Johan Evensen, f. 23/11 1840 og hustru Beret Helene Mortensdatter, f. 8/7 1849, Sørforsbog.

Marie var konfirmert i Tranøy 17/6 1906, da boende i Sørforslid. Berreth Helene var født på

Sørforsbogen av foreldre Morten Jonsen og hustru Berreth Maria Andersdatter. Johan var født

i Dividalen (Øverby ligger i Øverbygd/Dividalen) av foreldre Even Pedersen og hustru Marith/Marte Pedersdatter.

 

Folketellingen 1865:

Johan Evensen, f. 1839 i Storelvdal, tjenestedreng på Elvskiftningen hos Ole Olsen, f. 1827 i Målselv.

Finner ingen annen Johan Evensen i dette distriktet. Den samme folketellingen for gården Jutulstad i Målselv:

Even Pedersen, f. 1802 i Storelvdal, husmann uten jord, gift med Marit Pedersdatter, f. 1812 i Sollien. De har sønnen Martin Evensen, f. 16/9 1858 i Målselv hos seg (ved fødselen bodde foreldrene på Øverby). Martin og Johan Evensen er sikkert brødre. Da har en funnet at familien måtte ha dratt til Målselv 1839-1858.

Folketellingen 1875:

Johan Evensen, f. 1840 i Dividal, losjerende husfader på gården Elvskiftnes i Målselv,

gift med Berit Helene Mortensdatter, f. 1848 i Reisen sogn i Tranøy pg (Sørreisa).

De har dette året ei datter hos seg, Marie Berntine Johansdatter, f. 22/5 1875 i Målselv

(etter kirkebok for Målselv er denne Marie Berntine født på gården Fossmo denne dagen.

Kona til Mikal er sikkert ei yngre søster av henne, se også folketellingen 1900.

Folketellingen 1900:

Johan Evensen, f. 1840 i Målselv, boende på Sørforslid, gift med Berit Helene Mortensdatter,

f. 1850 i Reisen sogn i Tranøy pg (Sørreisa). De har dette året ei datter hos seg,

sønnen Joakim Johansen, f. 1888 i Sørreisa, Marie Johansen, f. 1890 i Sørreisa og

Berntine Johansdatter, f. 1893 i Sørreisa.

 

Vi har også funnet hvor Even Pedersen, gift med Marte Pedersdatter kom fra (foreldre til Johan Evensen):

EvenPedersenflytter

Even, Marte og sønnen Peder var inderster på Akselstuen (ifge. Ola Klefsås).

 

På denne tiden er det ikke kirke i Storelvdal (Elvedalen), en må lete i kirkebok for Åmot og finner her at Even og Marte har med seg sønnen Peder, f. 22/4 1837. Utklippet er fra utflyttingsliste, 27/1 1840 drog disse ut fra bygda (eller fikk utflyttingsattest). Sønnen Johan Evensen, f. 23/11 1840 er altså født på Øverby i Dividalen som noen kilder angir. Marte Pedersen er i følge folketellingen f. 1812 i Sollien. En må lete i kirkebøker for Ringebu da det ikke var kirke i Sollien på dette tidspunkt. Presten/klokkeren har satt samme alder på ektefolkene og ved vikselen 8/1 1837 er hun 24 1/2 år, altså født ca. 1812.

 

For å få "sammenkoblet" slektsleddene vi har funnet i Sørreisa/Målselv med  "røttene" tilbake til Storelvdalen, har vi fått god hjelp av Ola Klefsås, Koppang. Han er medarbeider i bygdeboknemda som nå utarbeider bygdebok for Storelvdalen. Han har benyttet deres database slik at vi kunne få de siste bitene på plass. Ett problem for oss var blant annet Ingeborg Semmingsdatter, 8 år i 1801. Ola Klefsås må ha rett når han finner i kirkebok for Åmot: Rønnøv Tollefsdatter, Rasten, får et uekte barn, Ingeborg, f.1792. Rasten eller Rasta er en del av Møkleby og Ingeborg kom nok fra denne gården. Fadder er blant annet Ragnil Helgesdatter på Møkleby der Semming Tollefsen, f. på Strand 1766 i Storelvdal er tjenestedreng. Semming dør allerede 3/1 1793, før de har rukket å gifte seg. Etter dette tar Rønnøv med seg Ingeborg og utflytter, gift på Fagerlidal i Målselv med Ole Lassesen (begges første ekteskap). Dette må være hva som hendte for godt over 200 år siden...

 

 

Se  slektstavlen under mappen Større slektstavler.

 

Nr

Sønn

Født

Død

Gift med

Bruksnavn, nr

1

Hilbert Martin

20/6 1879

23/7 1933

Ingeborg Oline Johansen, f.7/4 1879, d. 1/8 1967

Norheim,13

2

Hans Joakim

14/6 1885

12/9 1949

Kristofa Kristoffersen, f.16/7 1893, d. 13/2 1969

Hammaren, 2,3

3

Johan Hagerup

5/2 1888

4/7 1980

Ragna Jørgensen, f. 19/4 1895, d. 21/7 1996

Sandvoll, 14

4

Bernhard Kornelius

27/11 1890

27/12 1982

Kristine J. D. Kaspersen, f. 6/4 1895, d. 26/3 1964

Myrvang, 9

5

Mikal Bertin

27/11 1890

19/4 1957

Marie Johansen, f.29/9 1890,d.31/5 84

Midtun, 15

6

Alfred Peder Kristian

18/1 1893

14/10 1984

Bertine Johansen, f.7/6 1893, d. 9/5 1992

Nygård, 16

7

Peder Villiam

3/10 1895

7/11 1913

Død ugift

 

8

Rikhard Olai

7/4 1898

18/6 1957

Ragnhild Agate Olsen, f. 7/7 1909, d. 5/9 1990

Nyheim (23)

9

Iver Angell

21/5 1901

16/11 1965

Johanna Christensen, f. 5/5 1904, d. 14/10 1992

Ryvoll, 10

10

Harald Sigurd

21/5 1901

27/10 1979

Borghild Kristoffersen, f.20/4 1918

Gjerdet, 29/13

11

Ingvald Andreas

26/4 1804

15/6 1990

Ruth Kulsland, f.3/9 1907,d. 6/2 1975

Nyrud, 17

 

Ved folketellinga i Bjarkøy i 1939 var over 100 av de 125 personene på Nordsand av "de perolinske".

 

29-21-52 (Small)  

Peder Villiam Andreassen,

f. 3/10 1895, d. 7/11 1913

 

28-2-6 (Small)

Brunstadhuset deles her i to (bak huset på bruk 1)

28-1-42 (Small)

Parti av Nordsand tatt fra Vetten

 

Sandsøy kirke og kirkene på Sand er omtalt i skrift laget til ”Sandsøydagan 2008” da det var 750 år siden ”Sandz kirkiu” blir nevnt første gang i historiske kilder (år 1258).

 

Den neste gården tilhører bruk 1 på Nordsand, gården Ole Slagstad kjøpte i 1916. Den ble trolig oppført av Erik Peter Markussen som døde i 1840 og eide hele Nordsand. Sønn av Ole Slagstad, Karstein Slagstad, bor fortsatt på gården i 2008 sammen med neste generasjon.

 

Det hvite huset midt på bildet er ”en del” av Brunstadgården, den andre delen er det gule huset til høyre på bildet, ”Hammaren” (Hans-Joakim) og ”Sandvoll” (Johan Hagerup).

 

Broren Rikard har oppført hus og uthus bakerst på bildet, ”Nyheim”.

 

Det hvite huset bak til høyre på bildet er ”Solstad” oppført av Regenius Steinheim.

 

29-21-34 (Small)

De "perolinske" har søskenbarntreff.

 

28-15-20

Friskt  innslag under "Bjarkøy klinger" i 2007 og vandringen opp til Tusenårsstedet Sommarro.