Den første bilen på Sandsøya

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bilen til Ole Slagstad, bruk 1 på Nordsand

 

Kristen Moritzen forteller. "Jeg var ikke gamle karen en dag jeg var i Kleivan og fikk øye på en merkelig "skapning"

ute på kaia. En rød kasse med hjul ble behørlig gransket. Jeg kom til at dette måtte være det som ble kalt en bil".

 

32-17-80 (Small)

Bildet er funnet på Slagstad, men er neppe den T-Forden som Ole Slagstad kjøpte.

 

P008 (Small)

Torbjørg Tofte, Olaug Slagstad og Thelma Simonsen. Trolig er det Olaug Slagstad

som sitter bak i vogna. Sjøføren er kanskje Guttorm Simonsen, se under bruk 13 på Slagstad.

 

Karstein Slagstad skriver til oss i 2008.

Den gamle og utslitte T-Forden kom til oss høsten 1946. Meningen var å bruke denne som traktor på gården. Men den var absolutt ubrukelig til formålet. Det var en personbil hvor karosseriet var delvis fjernet og der var påmontert en liten lastekase. Bilen hadde bare to gear som betjentes med foten. Når man trykket inn pedalen fikk man andre gear, med foten fri fikk en første gear. Mellomstillinga til pedalen var frikobling av drivverket. Den hadde også "kløtsj", trolig kombinert med håndbrekket. Bensinforbruket var kollosalt.

Som en kuriositet kan nevnes at hver sylinder hadde en egen coil å få tilstrekkeli spenning til "gnisten". Bilen ble ganske snart demontert. Det eneste som ble tatt vare på var hjulene som ble benyttet til hestevogna.

 

 

Den første lastebilen til øya var bilen til Odleif Kristiansen på Husbakken i Altevika.

 

Kristen Moritzen forteller. "Da bilen kom til øya fikk en ikke start på den.  Den ble tauet opp på låven til Kristoffer Kristoffersen hvor Odleif sammen med Kristen Moritzen klarte å få start på vidunderet.  Bilen var en såkalt russisk Ford".

 

                        Russiske Forder (Small)

 

Om bilen til Ole Slagstad ikke var brukelig som traktor, så var bilen til Odleif brukelig til de mange oppdrag på øya som ventet på den. Selv husker jeg at da vi dyrket opp "Korea", kjørte Odleif vekk all steinen som ble brudt opp fra nybrottet. Det var ikke akkurat "bilveier" som den tok seg fram på.

 

Da "nyskolen" ble bygget, ble all sand og sement kjørt med denne bilen. Sanda kom til øya med egen båt.

 

En gang holdt det på å gå galt på en tur ned Kobbevollen på glatt føre. Odleif og Sigurd Hammer havnet nede på Sandsgården og fikk hard medfart. Men det gikk heldigvis ikke værre enn at Odleif var hjemme etter kjettinger og fikk bilen opp på veien igjen. Det ble ofte hentet sand fra Hallevika til mange bygg også på Nordsand.

 

30-6-14 (Small)  

    Vognkortet til lastebilen.

30-6-13 (Small)

                                      X-2768

                                       

30-6-16 (Small)

             Restene av bilen finnes fortsatt på eiendommen.

30-6-15 (Small)