Dokumenter

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I mars 2009 ble alle dokumenter vedrørende laget funnet på låven hos Lorentz Mikalsen.

Arkivmaterialet var vel forvart, et arbeid Lorentz foretok i 1999. Vi vil først liste opp hva som ble funnet:

 

1.Bok. Skyttersaken i Norge, kjøpt 10. mai 1947. Dens historie og nuværende stilling, ved Håkon Vigander, F.G. Seeberg og J. A. Hoff. Utgitt av det frivillige skyttervæsen i 1927.
2.Bok. Skyttersaken i Norge 1926 - 1940 ved A. Hatlebak og G. Erdmann. Utarbeidet av skytterkontoret, Utgitt av det frivillige skyttervæsen. Innkjøpt 10. mai 1947.
3.Hefte. Grunnregler med utfyllende bestemmelser for Det frivillige skyttervæsen, revidert 1960.
4.Hovedbok for innføring av skott for Sandsøy skytterlag, tilhørende Senja skyttersamling 1947.
5.Hovedkort for den enkelt skytter - regnskap og resultater fra skytingen
6.Møteprotokoll for Sandsøy skytterlag 1947 -1960.
7.Arkivmappe med brev og notater.
8.Instruksjonsskytterbok 1955 - 1957 for unge skyttere.
9.Årsmeldinger alle år.
10. Regnskapsbok alle år.