Eiere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE FØR 1850

 

Etter manntall og matrikler er det kongen som eier jorden og skjøter den over til de nye jordeierne på 1700-tallet, ofte omtalt som ”Kongeskjøte”.

 

1797

Lars Hansen Lind kongelig skjøte på 13 ½ mark av Kolsland for 30 Rdl.

 

1799

Ole Larsen Hey (Hay) kongelig skjøte på 1 pund 3 mark av Kolsland for 50 Rdl. Heynavnet        stammer fra Skottland.

         

1806

Utsteder Nils Olsen Berg (”ungkar og glasmester”) skjøte på 13 ½ mark av Kolsland for 60 Rdl. til jekteskipper Lars Hansen Lind  overtar parten den 23/10.

 

1809

Ole Hay kongelig får skjøte 27/5 på 1 pund 3 mark i K. for 60 Rdl.16 sk.

 

1809

Knut Rist kongelig skjøte på 1 pund 3 mark i  for 61 Rdl.

 

 

                                              K003 (Small)

 

Denne stua ble trolig flyttet opp fra Ner-Kolsland rundt 1850 og står i 2008 på bruk 1 på Kolsland. Hvem som har oppført den, synes nå å være klarlagt.

 

Sannsynligvis var det Knut Rist Kristensen, f. 1773 fra Slagstad som oppført stua tidlig på 1800-tallet.  En av sønnene, Marthinus ble ordfører i Sand. Eldste sønnen, Tobias Knutsen, f. 1806, ble i 1841 gift med Hanna Marie Hansdatter, f. 1816, fra Kjøtta.  De ble boende på Kolsland og fikk 11 barn.  I 1861 brøt det ut en smittsom sykdom slik at 7 av barna døde om høsten i løpet av ei uke, eldste dattera overlevde sammen med foreldrene. Tobias døde i 1881 og enka Hanna døde 26/5 1902.  Eldste dattera, Kristianne Nikoline, f. 14/9 1841,  bodde i dette huset i sine siste år.  Naboer var ofte med mat og hjalp ”Kristianne Tobiste” i sine siste leveår. Hun døde 26/10 1931.

 

Skifte etter Knud Rist Kristensen 22/9 1828, tl. 22 juli 1829, b.3, f.218. Gjeld til Kristian Kildal 62 Spd, 52 ort (slettet 6/3 1869, se nedenfor). Sønnene Tobias, Kristen, Søren og Martinus får hver 1 Spd 86? 1/10, døtrene Lena og Johanna 103 3/10, samt enken Marta Thomasdatter 13 Spd 43 ort.

 

Men den 6/3 1869 utsteder Tobias Knutsen et skadelsløsbrev til Bernhoft Eriksen og Maria Paulsen på 170(?) Spd med pant i eiendommen,b. 10, f.148, innløst 25/9 1873.

 

Det utstedes siden en kjøpekontrakt fra Tobias Knudsen som selger til Lorents Beier Olsen på dette bruk med hus, men med unntak av stuebygningen for kr 720, kår til selgeren datert 11/6 1878. Det anføres en dødsattest tinglest 13/1 1913(?).  Se også under bruk 4 angående jorda etter Tobias Knudsen.

 

1819

Skifte etter 2. enka til Ole Larsen Hay, Helene Aschanius (d. 4/5 1811)  der 2 pund 6 mark ble vurdert til 200 Rdl.  Sønnene Nils, Kristian og Lars får hver 10 4/5 mark 40 Rdl, mens døtrene Dina, Elisabeth, Pernelle og Karen får hver 5 2/5 mark for 20 Rdl.

 

1833

Skjøte (25/7) til Ole K. Olsen fra Ida ? Sophie Lind på 1 pund 3 mark for 60 Spd.

 

1845

På Bestebostad i Trondenes hadde Arne  Markus Markussen (f. 1793 på Nordsand, d. 1876) etter hvert ervervet seg flere gårdparter og var blitt en av bygdas mest velstående fiskerbønder. Det var han som 25/7 1845 overtok 2 pund og 6 mark av Kolsland for 130 Spd.da Christian Kildal skjøter gårdeparten over til Arne Markussen (pantebok nr. 4, folie 191).

 

Arne var sønn av Markus Jørgensen og Gjertrud Eriksdatter Falk, se under Nordsand, eiere før 1850 og året 1815. Arne var i 1821 blitt gift med Anne Magrethe Arnesdatter (1799-1873) fra Lundenes. Disse hadde dattera Magrete Oline, gift på Kjøtta, Gjertrud Maria, gift med Markus Pedersen, Krøttøy og Karolina  Antonette, gift på Bestebostad.

 

1845

Auksjonsskjøte til Christian Kildal på en del av Kolsland for 50 Spd, 1 våg 3 mark (?), datert 25/7 dette året.

 

1850

Skifte etter Elen Anna Pedersdatter, f. 4/5 1848 fra Sundsvoll, gift 1. gang på Nordleirvåg med Erik Baltsersen. Mannen omkom sammen med Povel Jansen 13/10 1830 (se under bruk 1).

Elianna var gift på Kolsland 2. gang med Ole Olsen, f. 1801, druknet 1838. I dette ekteskapet har hun sønnen Johan Marthinus Olsen, f.1834, gift og bosatt på Slagstad.

 

Da Elianna gifter seg for 3. gang er det med Ole Kristian Olsen, f. 1813 på Kolsland. Disse får sammen to barn før hun dør i 1848 og Ole Kristian gifter seg på ny. Skiftet etter starvboenka blir derfor således:

 

1.Enkemannen Ole Kristian Olsen 28 Spd. 4 ort 10 sk.
2.Chr. Kildal 48 Spd. 3 ort 1 sh.
3.Johan Martin Olsen 33 Spd. 3 ort 17 7/8 sk.
4.Peder Benjamin Eriksen 5 Spd. 1 ort 19 3/8 sh.
5.Rasmus Olai Olsen 5 Spd. 1 ort 19 3/8 sh.
6.Kristian Edvard Olsen 5 Spd. 1 ort 19 3/8 sh.

 

I samme skifte blir loddseddel nr. 12 (1 pund 3 mark) av Kolsland utlagt til eiendom forstarvboenkemannen Ole K. Olsen for 100 Spd, bruket Haugan, matr. 28, løpenr. 156a og 156b.

       

       k004 (Small)

 

Denne gamle stua har stått nede ved sjøen. Den ble trolig oppført av Ole Kristian Olsen de, f. 1813, d.15/2 1887. Først ble den flyttet opp til gården Haugan (ved Hesjebakken) og bebodd av Rasmus Olai, f. 8/6 1840. Ved rivning av gammelhusene på Haugan, ble huset flyttet til gården Fagertun hvor den ble revet rundt 1985.