Eiere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE FØR 1850

 

Gården har fra gammel tid tilhørt Sands kirke, prestegårdsjord. I 1258 blir Sandz kirkiu nevnt første gang. Da skal Alpaviik yte ”smørskatt”  til kirka. Da den 2. kirka blir bygget på Sand i 1400, nevnes  Atptawik som prestegård med 2 ½ td. utsæd av korn.  Vi må helt til året 1815 for å finne at deler av bruk 1 blir skjøtet over til personer.

 

1815

Auksjonsskjøte til proprietær Chr. Kildal på 1 våg 1 pund 12 mark firskers leie i prestegården Alteviken, matr. Nr. 47 for 152 Rdl., hvilken ”gaardepart forhen har vært Sands kirke og præst  benificeret”.

 

1824

Skifte etter Chr. Kildal der sønnen Kristian da fikk ”forlods” 1 ½ våg i Altevik, verdsatt  til 400 Spd.

 

1825

Auksjonsskjøte 28/2 1825 til lensmann Simon Johan Kildal på 1 ½ våg i Altevik for 230 Spd.

 

1837

Auksjonsskjøte  12/9 1836 til proprietær Chr. Kildal på 1 ½ våg i Altevik.

 

Disse skjøter er opprinnelsen til bruk  2 og 3 i Altevik.