Eiere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE FØR 1850

 

1664

Kongen eier 2 våg 1 pund i  ”Yttersand”.

 

1768

Den 8. nov. dette året var det auksjon over gården Nordsand som på dette tidspunkt var kongelig eiendom. Pastor Michael Heggelund Kildal hadde henvendt seg til Rentekammeret i København angående kjøp av eiendommen.  Leilendingene Johannes Andfindsen og Anders Ingebrigtsen møtte og bød på jorden, men Kildal ble høystbydende med 131 Rdl. Han lover ikke å fortrenge leilendingene.

 

1793

Skjøte til Johan Jakob Kildal fra kongen på 1 pund 18 mark for 40 Rdl. Johan Jacob Kildal var først gift med Anna Dorthea Molde, d. på Strømsnes i Torsken i 1788. Ved skifte etter henne synes boet å være fallitt. Johan ble siden gift med Mette Sophie Schytte Rosted og fikk flere barn.  De bodde på Nordsand hvor Johan var lensmann i Sand tinglag.

 

1799

Kongelig skjøte til Markus Andreas Jørgensen på 1 våg 12 mark for 90 Rdl. Han var gift 2. gang med Gjertrud Eriksdatter fra Troseth i Trøndelag. Av deres barn nevnes spesielt Arne Markus, f. 1793 som slo seg ned på Bestebostad og eide store deler av Kolsland.

 

1817

Johan Jakob Kildal brukte 1 pund 18 mark i Nordsand, leiet også ½ våg i Altevik.

 

1818

Skjøte til Erik Peter Markusen fra faren Markus Jørgensen på 1 pund 18 mark i Nordsand for 50 Rdl.  Datert 4/7 1818. Han døde  i 1840.

 

1820

Skjøte til Simon Kildal fra faren Johan Jakob Kildal på 1 pund 18 mark for 40 Rdl.  Datert 4/8 1820.

 

1825

Markus Jørgensens og hustru Gjertrud Eriksdatters (enke, se 1799), bo:

a)Sønnen Erik Peter Markussen 1 pund 18 mark i Nordsand for 180 Spd. Se

     under  Kollsland og eiere før 1850 (og året 1850).

b)        Sønnen Arne Markussen på arv ½ våg på Sundsvoll på Bjarkøy for 70 Spd.

c)        Datteren Lea Kathrine Markusdatter får ½ våg i Nergårdsviken på Bjarkøy.

 

1825

Kongelig skjøte til lensmann Simon Johan Kildal på 1 pund 18 mark for 80 Rdl, datert 22/2 1825. Dette oppnås med panteobligasjon til Statskassen på 80 Spd.

 

1837

Auksjonsskjøte til Andreas Ursin på 1 våg 12 mark for 290 Spd., datert 14/2.

 

1837

Skjøte til Erik Peter Markussen fra Andreas Ursin på 1 våg 12 mark med hus for  200 Spd., datert 15/8 1837. Da han døde i 1840 eide han hele Nordsand, 2 vog og 24 mark. Han var varaordfører i Sands første herredsstyre i 1838.

 

1837

Den 17/8 dette året fredlyses Nordsand med Kvitholmen (gjelder egg og dunvær).

 

1843

Den 22/4 dette året er det skifte etter Erik Markussen, Nordsand.

Enken Ane Bergitte Jentoft Benjaminsdatter, opprinnelig fra Fauskevåg, får taksten på 375 Spd., 1 våg 12 mark av Nordsand og sønnene Markus Steen Jentoft og Bernhoft Johan Erikssønner 275 Spd eller 1 våg 12 mark hver av Nordsand (1 pund 18 mark hver), tl. 22/4 1849.

 

1847

Auksjonsskjøte til Markus Andreas Christensen fra Slagstad  på 1 våg 12 mark i Nordsand for 451 Spd, datert 31/3 1847. Han var blitt gift med enka Ane B. J. Benjaminsdatter som da var langt opp i årene. De fikk heller ingen barn. Han solgte derfor sin del av Nordsand til Markus Bernhoft Simonsen fra Slagstad.

 

1847

Kommisjonsforlik 7/9 mellom Markus Christensen Nordsand og Bernhoft I. H. Eriksen angående odel av 1 våg 12 mark (eller 3 pund 12 mark) for 375 Spd.