Eiere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE FØR 1850

 

1566-1611

Michel Nielsen som sikkert bodde på gården, var en stor jordeier i distriktet. Han eide Sanndt, Lundenes og Kijdøen.

 

1664-1666

Odelsjord, beboerne på Indresand var:

Jørgen Stubmand og Zacharias Isaachsen, begge jorddyrkere og fiskere.

 

1700

Sørsand hadde 3 vågers landsskyld, eides av Christen Matissen, men

ble drevet av 4 leilendinger.

       

1720-30

Presten Johan Sebastian Juul i Torsken eide 2/3 av jorden, senere

eide sønnen Bastian Juul 1/3 av jorden. Etter hvert ble jorden solgt til brukerne.

 

1722

Skjøte 3. april til Iver Olsen Holt på 1 vog fra presten hr. Johan Juul i Torsken.

 

1732

Skjøte til Ole Olsen på 1 våg fiskes landsskyld fra hr. Hendrik Meyerhof i Bergen. Bastian Juul hadde kommet i gjeld til bergenskjøpmannen.

 

1736

Skjøte til Peder Mogensen fra svogeren Ole Olsen på ½ vog av Sørsand.

 

1739

Skjøte datert på Sørsand den 12/12 1738 fra Iver Olsen Holdt til monsiur Lars Kofoed på 1 våg for 115 Rdl. Dette var jorden kjøpt av Johan Juul. Med på kjøpet var alle husene, en Jern Kakelofn, borde, benker, laas og lukkelse og ald anden indredning.

 

1740

Skjøte til Peder Carlsen på ½ våg utstedt av svigerfaren Peder Mogensen.

 

1742

Skifte etter salige Ole Olsen og hans 1 våg jord: enken fikk ½ våg for 15 Rdl.  Sønnen Jakob 1 pund for 10 Rdl. Og datteren Maren Olsdatter gift med Jan Mathisen Aa, 12 mark.

 

1744

Peder Carlsen skjøter sin ½ våg til Lars Kofoed.

 

1754

På ting 9/11 1754 på Sørsand fremstod Ole Halgut og på sin hustrus vegne fremsatte odelsbegjæring på ½ våg i Sørsand og fremla 15 Rdl. Kofoed var på dette tidspunkt så svak at ikke kunne møte.  På tinget møtte også Lars Pedersen og sa at han var bror til Oles hustru og ville overta så snart han fikk penger til dette. Denne saken blir på ny fremmet på tinget på Sand 4/11 1757 av Ole Halgut.  Nå møtte Kofoed og hevdet at ingen hadde hatt jordeparten i 20 år og at han var den rettsmessige eier.

 

1755

Skjøte til Jakob Olsen som eldste bror fra svogrene Nils Nilsen Østnes (12 mark) og fra Johan Mathisen Aa (18 mark).

 

1761

Skjøte til Lars Kofoed på ½ vågs leie i Sørsand, kjøpt etter avdøde Lars Pedersen på auksjon for 24 Rdl. Odelsretten til avdødes eldste sønn ble lyst på denne ½ vågs jord.  Men på ting 28/10 1760 hadde Kofoed fremlagt skjøte på 1 våg i Sørsand, datert 12/12 1738 hvor Iver også selger ”odelsretten uigjenkallelig”.

 

1770

Skjøte til pastor Kildal fra Jakob Olsen på 1 våg i Mellomsand.

 

1774

Ved gavebrev gav Lars Kofoed Sørsand til cand. Jur. Christian Stockfleth Kildal, Sørsand, d. 1821. I 1765 var han blitt gift med stedattera til Lars, Elisabeth Sofie Ursin. Christian var sønn av presten Simon Kildal på Trondenes. Han fikk også jektebruket i 1779 og gjestgiverbevilgning på denne gården i 1777. Ved skjøter av 1784 og 1803 eide han hele Sørsand og slo til seg etter hvert et betydelig jordegods i distriktet.  I 1779 ble det opplyst at Lars Kofoed var svært skrøpelig.

 

1784

Skjøte til Kristian Kildal på 1 våg etter avdøde Villads Bing Ursins bo for 130 Rdl.  Detter er datert 17. Jan. 1784 i Trondheim.

 

1803

Skjøte til Chr. Kildal fra broren prost M.H. Kildal på 1 våg i Mellomsand for 100 Rdl.

 

1804

Fredlysing av Kildals eiendom Sørsand, av 3 vågers landsskyld.

 

1824

Skifte etter Chr. Kildal (død 1821) der enka Johanne Kildal fikk 3 vågers leie i Sørsand, matrikkel nr. 46, verdsatt til 3200 Spd.