Eiere før 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE FØR 1850

 

1666

Rosenkrantz-arvingene eide på denne tiden over 1/3 av jorden på Slagstad

(1 ½ vog).  Bispen eide 1664-1666 1 ½ vog av Slagstad og leding 1 vog av jorden.

 

1730

Fogden Peder Tønder har overtatt halve Slagstad, ”Rosenkrandserne” er ute.

 

1789

Skjøter presteenken Abigale Kildal, enke etter presten Hans Hagerup Krogh

som druknet i Vågsfjorden 1785, til presten Anders Falster, Trondenes på

enkesetet 1 ½ vågs leie i Slagstad med hus og alle rettigheter. Dette ser ut til å være en slags livrente da presten skulle betale 10 Rdl årlig.

 

1806

Et auksjonsskjøte datert 16/1 dette året gir Christian Kildal 1 våg 1 pund 12

mark for 379 Rdl.  Angående Chr. Kildal, se under Kollsland og Eiere før 1850.

 

1824

Dette året er det skifte etter Chr. Kildal. Enken fikk da 1 ½ våg jord her,

taksten på denne var 345 Spd. Dette er løpenr. 148 og 149. Det er Erika(?) Johanne?

Kildal som innføres som eier.

 

1849

Kongelig skjøte til Kristian Kildal, f. 1811 (sønn av Chr. Kildal) på enkesætet på Slagstad, 1 våg gikk for 140 Spd. Etter dette eiet han 5 av 6 parter av gården.