Eiere etter 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE OG BRUKERE ETTER 1850

 

Løpenr. 148, Slakstad har til sammen ny skyld 1 mark 41 øre.

 

1859

Opsjon fra Chr. Kildal til Nils Laurits Hansen på ½ vog

 

1874

Obligasjon dat. 1874 på 10 Spd. fra Johan M. Olsen til Nils Lorentz Hansen med pant i en stue, tl. 11/4 1881. Senere eier av dette løpenr.

 

       Dette bruk blir delt i tre like deler, hver med skyld 47 øre,

       Kjærhaugen, bruk 1,

       Holmesjøen, bruk  5,

       Følsletten, bruk 12.

 

Løpenr. 149, Slakstad av skyld 1 mark.

1869

Delings- og Skyldelingsforretning der det oppstår to bruk,

Martinus Knudsen, bruk ny skyld 10 ort 23 gl. Løpenr. 149a.

Simon Paulsen, bruk ny skyld 10 ort 23 gl (1 mark 41 øre), Løpenr. 149b.

tl. 7/6. Dette blir bruk 5 på Slagstad.

Skjøte fra Chr. Kildal til Martinius Knutsen på 149a uten hus for 200 Spd, tl.7/6.

 

1886

Skylddeling 24/5 mellom

Martinius Knutsen, ny skyld mark 1,05, blir bruk 2

Erik Evensen, ny skyld mark 0,18, blir bruk 3 (149a2, Eidsvold)

Kasper Hansen, ny skyld mark 0,18, blir bruk 4 (149a3, Holtborg)

       

Både Erik og Kasper kom til Slagstad som innflyttere sørfra.

 

Løpenr. 150 og 151, Slakstad har til sammen ny skyld 1 mark 41 øre.

 

1842

Bykselseddel fra Johanne Kildal til Abel Kristensen på 150 og 151 med hus.

 

1850

Kongeskjøte til Christien Kildal på løpenr. 150 og 153 for 140 Spd, dat.26/9 1859, tl.27/4 1850.

 

1859

Bykselseddel til Nils Lauritz Hansen på ½ bruket, tl. 9/9.

 

1875

Exekusjon hos Abel Kristensen hvorved M. og Chr. Kildal, Sandfor 254 Spd. ved utlegg i husene på

gården, tl. 13/9. Abel var født i 1813, døde 13/9 1906 som enkemann.

 

1879

Skjøte fra Chr. Kildal til Paul Sedenius Abelsen og Peder Olai Bernhoft Esausen på bruk løpenr. 150

for kr 800,- og kår til Abel Kristensen og hustru Karen Jakobsdatter, tl. 24/10 1879.

 

1884

Obligasjon fra Peder Olai Esausen til Matias Esausen og Esau Jakobsen Holand for kr 400, tl. 30/6.

 

1885

Delings- og skylddelingsforretning hvor bruk 151 og bruk 150 er sammenslått og delt i to:

Peder Olai Bernhoft Esausen, av skyld urev. 1ort, rev 1 ort 5 Sk, bruk 1.

Paul Sedenius Abelsen, av skyld urev. 1ort, rev 1 ort 5 Sk, bruk 6.

 

1895

Obligasjon fra Peder O. Esausen til D.W.Lund, Bjarkøy for kr 169.66, 9/12.

 

1905

Obl. fra Peder O. Esausen til Trondenes Spb på kr 700,-, tl 22/7.

 

 

Løpenr. 152, Slagstad, skyld 2 ort 10 Sh., ny 1 mark 41 øre.

Den 13. juli 1863 begynte utskiftningen hvor denne del av Slagstad også er med.

 

1868

Obligasjon fra Ole Larsen Bø til D.W. Lund på 89 Spd. med pant i bruk og hus, tl. 9/3.

 

1868

Skadesløsbrev fra Ole Larsen Bø til M. Kildal for kausjon på 313 Spd. med pant i bruk og hus, tl.26/5.

 

1869

Skjøte til Ole Larsen Bø på bruket for 313 Spd. Se videre under bruk 7.

 

Løpenr. 153, Slagstad

 

1875

Exekusjon hos Johan Olsen, Slagstad hvor M. og Chr. Kildal har utestående 131 Spd, utlegg i stuebygning og løsøre, tl. 13/9.

 

1877

Bykselseddel fra Chr. Kildal til Iver Steffensen og hustru på dette bruket med hus, høylåve og låve under et tak, og fjøsbygning, med kår til Ole Jakobsens enke Ingeborg Olsdatter, tl. 30/5. Det mottas siden dødsattester både for Iver og Ingeborg, dat. 22/8. Erklæring fra Erika Steffensen at bykselen opphører.

 

1877

Skjøte fra Chr. Kildal til Nils Laurits Hansen på angivelig løpenr. 153 for kr 800, tl. 1/6.  På skjøtet er det en påtegning fra kjøper og selger at det ved en feiltagelse er løbenr. 153 anført i skjøtet, mens

skjøtninger angir løpenr. 148. Dette er tl. 1/11 1894.

 

1887

Eksekusjon hos Johan Olsen, Slagstad fra handelsm. D.W. Lund for kr 498,88 for bl.a utlegg i stuebygning,tl.12/4.

Skadesløsbrev fra Konrad M. Olsen til Kasper Hansen med flere for kausjon kr 460 med pant i stuebygning.

Eksekusjon hos Konrad Olsen hvorved Joh. Fr. Hansen, Sand kr 217,13 med pant i stuebygningen, tl. 26/10.

 

1888

Eksekusjon hos Konrad Olsen fra Trondenes Spb for kr 110,08, det samme for kr 449,68, tl. 13/10.

 

1890

Skjøte fra Chr. Kildal til Ole og Ingvarda Iversen for kjøpesum kr 800, tl.8/8.