Eiere og brukere 1815 - 1870

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE OG BRUKERE 1815 - 1870

 

Løbenr. 158a.

 

1815

Dette året  kjøper Christian Stockfleth Kildal prestegården. f.1745, d. 1821. sands 1. ordfører. I 1813 er Sand blitt anneks under Trondenes og en auksjon på prestegården fører trolig til at Kildal får kjøpe 1 våg 1 pund 12 mark.  I 1817 står at Christian bruker ½ våg i Altevik.

 

                                                   

1824

Kristian Kildal jr får overdratt 1 ½ våg av Altevik.  Dette blir bruk 2 i Altevik.

 

1817

Johan Jakob Kildal leiet ½ våg i Altevik i tillegg til deler av Nordsand.

 

1824

Ved skifte etter madame Kildal på Sørsand får sønnen 1 ½ våg i Altevik for 400 Spd.

 

1825

Slektsopplysninger:

Lensmann Simon Johan Kildal, Nordsand , f. ca. 1794, gift med Martha Marie Ursin, kjøper 1 ½ våg av Altevik.  Hans sønn, Johan Jakob Kildal, f. 5/7 1822 bosetter seg som handelsmann i Breivika i Trondenes.  Dattera til lensmannen, Simonette Fredrikke Bernhoft, f. 4/5 1824, døde ugift. Det  er hun som oppfører huset i Altevik like før presten Blom kom hit i 1876 (se under).  Dette blir bruk 3 i Altevik, tl. 5/7.

 

1833

Obligasjon fra lensm. Simon Kildal til R. Kristensen for 767 Spd., tl.27/7.

 

1837

Auksjonsskjøte til Kristian Kildal for 355 Spd., tl.16/8.

 

1840

Ved utskiftingen dette året  bruker  Sands klokker og skoleholder ½ våg av  gården Altevik. Klokkeren hadde fått tildelt denne jorda som en del av sin lønn.

 

1870

Dette året deles gården i to mellom Kristian Kildal, Sørsand (bruk 2) og Simonette Kildal (bruk 3).

 

Kristian Kildal den yngre fikk oppført nåværende hus på eiendommen.  Dette har stått på Ibestad.

Det har vært hevdet at det var Paul Simonsen som oppførte huset.  Skrevne kilder forteller at Kristian Kildal oppførte huset her med rødt teglsteinstak som lyste lang vei over trekronene. Paul ble gift med Kirsten i 1875. Han var styrmann og har sikkert hatt med befraktning og byggearbeider her å gjøre.

 

På Ibestad har vi en høyde som heter "Nøysomheten". Her stod dette huset i sin tid som gikk under samme navn. I 1790 flyttet ei prestedatter hit. I den senere tid har det også bodd en som hette Kåre Berg på denne eiendommen. Også presten som fikk slutt på at samene ble begravd nede med havet, bodde i dette huset som trolig ble oppført på Sandsøya rundt 1870.