Eiere og brukere etter1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE OG BRUKERE ETTER 1850

 

1853

Skjøte fra Anne Benjaminsdatters mann Markus Christensen til Bernhoft Johan Eriksen for 319 Spd 3 skilling, datert 16/9 dette året.

 

1861

Obligasjon fra B. Joh. Eriksen til Peder Rist for 100 Spd. Med 1. prioritet, dat. 27/5 1861.

 

1873

Obligasjon fra Bernhoft Joh. Eriksen til Tromsø Sparebank for 250 Spd med pant i bruk og hus, tl. 25/9 1873.

 

1875

Skadesløsbrev fra Bernhoft Johan Eriksen til Martinus og Kristian Kildal, Sand for kr 270,-, tl. 10/1 dette året.

 

1876

Hjemmelsesbrev på skifte etter Gunhild Bernhoftsdatter til starvboenkemannen L. M. Brunstad på dette bruk, ny 1 m 161b for kr 5500 med panteutlegg til Magnus Gerhard Brunstad, Marie Bergitte Brunstad og Gunnar Toralf Brunstad, 14/10 1876.

 

1879

Hjemmelsesbrev fra Skifteforvalteren i Anna Margrethe Benjaminsdatters dødsbo til Markus Andreas Christensen på denne gården for kr 6000,-, tl. 8/9 1879. Exekusjon for Markus Kristensen i Trondenes Sparebank for kr 5768,99.

 

1882

Markus B. Simonsen kjøper gården, se videre under bruk 1.

 

1886

Eksekusjon hos Fredrik Hansen hvorved Johan Fr. Hansen for kr 282,48, tl.30/7.

 

1888

Eksekusjon hos Bernhoft Eriksen hvorved Joh. F. Hansen for kr 131,88, pant i hus og fjøs, tl.11/2 1889. Flere eksekusjoner hos Eriksen dette året.

 

1889

Delings- og skylddelingsforretning av 27/9 deler Nordsand:

Bernhoft Eriksen, Nordsand, ny mark 1,49, bruk 3

Lars Magnusen Brunstad, ny mark 1,49, bruk 2

 

Brunstad1860 (Small)

        Etter maleri datert 1860.  Erik Markussens gård til venstre.

 

1899

Eksekusjon hos Johan Jørgen Backmann Johansens enke, Marie K. Nilsdatter fra Joh. Fr. Hansen, Sand på kr 196,04 på en stuebygning samt på plassen "Gjellnes". Det utstedes også et skadesløsbrev på gr.nr.28, br.nr.3. Johan Jørgen døde 12/12 1898.

 

ukens 007