Eiere og brukere etter 1850

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

EIERE OG BRUKERE ETTER 1850

 

1850

Ole K. Olsen får utlagt 1 pund 3 mark av Kolsland for 100 Spd, bruket Haugan, matr. 28, løpenr. 156a og 156b. Dette bruket blir senere delt (bruk 5, 6 og 7).

 

1853

Den 16/9 dette året bygsler Hans Johan Paulsen av Arne Markussen, Bestebostad (pb.5, f. 316), se bruk 1, Kolsland. Han hadde også bykslet bort en del i 1848.

 

1871

Sønnen Peder Johan Hansen, f. 21/2 1859  overtar bruk 1 (Kolsland, 1 pund og 3 mark) den 12/6 dette året for 200 Spd. (b.9, f.446) ved skjøte fra Arne Markussen, se bruk 1. Tinglest 12. juni dette året. Peder Hansen oppgis å være svigersønnen til Arne Markussen. Dette er feil.

 

1871

Den 10/6 1871 blir bruk 2 (Gjerde, 1 pund 3 mark) skjøtet over til Lars Mikal og sønnen Ole Jakob Larsen. Skjøtet er tinglest  29/9 1875 (b.10, f.401). Kjøpesummen var på 170 rd. for hus og eiendom. Lars Mikal hadde allerede den 3/7 1848 fått bykselseddel av Arne Markussen, Bestebostad på denne parsellen (b. 4, f.341). Dette bruket blir senere delt i to, bruk 2 og bruk 3 (Elvebakken).        

 

1883

Kjøpekontrakt med utstedt skjøte til Peder Hansen Kjøtø og faren Hans Johan Paulsen for kr 700,00. Datert 30. Juli 1883, tl. 22. mai 1881.

 

1898

Skjøte fra Peder Hansen Tjøtas enke Margrethe Oline Arnesdatter (ved L.M.Hansen Kulseng) til Peder Hansen  på dette bruk med hus for kr 700,-,  datert 20. mai, tl. 24. mai 1898.