Ekstremvær

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Varme somre

Sommeren 1972 ble det varmerekorder flere steder i Troms, b.a. Tromsø med 30,2 ºC.

På Sandsøya viste stasjonen 3. juli 29,3 C.

Tropedøgn: juli 1972 hadde Sandsøy i Senja min. 21 ºC.

 

2005: Harstad stadion hadde 27.2 ºC..

 

Virkelig varme somre var i 1934 og 1937 med 2-4 ºC over normalen.

 

Kalde somre

1893: middeltemp. 8,5 ºC  i juli, 9,2 ºC  i juli i august, 3,6 ºC  i september(Tromsø).

1968: mai-oktober, middeltemp. knapt over 9 ºC i Tromsø,

1975: juni-august, middeltemp. knapt over 9 ºC i Tromsø, og ellers godt under normalen.

 

Nedbørrike år

Høsten 1975, det falt mellom 160- 200 % av et normalår, rekord i Tromsø med 724 mm.

I 1964 var det omtrent likt, døgnrekord var 64 mm i Tromsø og 51 mm på Borkenes.

 

Nedbørfattige år

Høsten 1974, fra oktober og ut året bare 25 % av et normalår.

 

Snøvintre

I 1966 snødde det fra begynnelsen av september, men smeltet nesten bort i slutten av november.

1975-76 kom det uvanlig mye snø ved juletider som holdt seg langt utover vinteren (desember 130mm,

januar 162 mm i Tromsø). I 1971 ble det satt snødybderekorder over store deler av Troms.

I 1997 lå snøen langt over meteren først i mai på Sandsøy.

 

Største målte dybde

Mars

År:

April

År:

Borkenes

108 cm

1968

124 cm

1965

Gibostad

140 cm

1963

140 cm

1963

Bardufoss

163 cm

1971

160 cm

1965

Dividalen

86 cm

1943

88 cm

1934

Tromsø

173 cm

1971

190 cm

1965

Nordreisa

212 cm

1943

177 cm

1941


 

Snøfattige vintre

I årene 1925-1930 var det serdeles lite snø i Troms.

Den milde vinteren 1959 var det perioder i Tromsø med bar mark fra slutten av februar.