Elgjakta 2011

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Sandsøy Elgvald har nå fellingstillatelse på 24 elger, over 3 år, der 70 % skal være produksjonsdyr.

Årskalver som skytes sammen med mora går ikke på kvota.

 

De kan i teorien skyte alle dyrene i år, men det er vel heller tvilsomt. Det er utrolig mye etterarbeid og

de skal jo ha avsetning på kjøttet også.

 

Til nå (6. oktober) har jegerne skutt 2 kuer, 2 ungokser og 3 kalver.

 

Årets jaktlag:

Tom Sagen (leder), Ola Gjermund Berg, Benn Olaf Tvedt, Svein Hein, Frode Nilsen og Tony Ahlquist.

 

Bilder tilsendt av Thor Evensen:

sn026

 

sn027

Årets jaktleder,  Tom Sagen i arbeid.

sn029