Elgjakta 2013

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Årets elgjakt blir spesiell. Etter elgtellinga i vinter ble det påvist 76 dyr på øya. Etter kalvinga i vår må det være godt over 100 elg på øya. Totalt skal det felles 101 dyr i Harstad kommune, 44 elg bare på Sandsøya som er under 11 kv. kilometer. Elgbestanden har fått tatt seg kraftig opp de siste 20 årene.

 

Berggrunnen på øya består for det meste av leirglimmerskifer og kalkstein som igjen gir gode vekstforhold for den vegetasjonen elgen beiter på. Men nå har elgen også beitet på øyas einerbestand på vinteren. Det må være et tegn på at skogen nærmest er utbeitet for skav fra rogn, selje og osp som øya hadde et rikelig innhold av. Også einer er det mye av. Nå vil en se at mye einer er rensket for bar og bark og kvite, spisse greiner peker mot en når en tar seg en tur i marka.

 

ÅRETS ELGKVOTE

 

21 kalver,

8 okser og

15 kyr,

tilsammen 44 dyr og fire ganger flere enn tidligere år.

 

ÅRETS JEGERE OG GJENNOMFØRING AV JAKTA

 

Elgvaldansvarlig Kirsten Slagstad har avviklet ekstraordinær generalforsamling i juli i år og styret har fått fullmakt til å velge ut og invitere jegere som skal klare årets kvote, 16- 20 jegere i år mot normalt 7 - 8 jegere.

 

Å ta vare på ca. 6000 kg kjøtt på kort tid er ingen enkel sak. Elgvaldet har leid et lager hvor det er plass til 15 slakt samtidig. Jakta er delt inn i to puljer, første del starter lørdag 28. september.

 

Prisen på kjøtt er  kraftig redusert for årets jakt, kroner 55 pr. kilo.

 

LØRDAGS MORGEN DEN 28. SEPTEMBER  KL.08.15.

 

2013-07.28 E1 (Medium)

Det varte ikke lenge før de første elgene viste seg på øya. Tidlig om morgenen kom det fire elger foran husene i Slettebakken, først to store okser etterfulgt av

to kyr. De vandret videre over veien bort på myra der den første elgen på Sandsøya ble felt i 2006.

 

Det første jaktlaget i år:

2013-07.28 E2 (Medium)

Fra venstre: Atle Skjelde (fra magasinet "Jakt og Fiske"), Tony Ahlquist, Svein Heien, Tom Sagen, Jan Tore Gran, Jonas E. Twedt,

Benn Olaf Tvedt og Helge Twedt.  Svein Olaf Flygel og Kristoffer Dalen var ikke til stede.