Elgtelling 31. mars 2014

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Den 31 mars var det nysnø og strålende sol over øya på formiddagen. Kommunen  sendte

helikopter under maksimale tellerforhold og kom for oss til et helt uventet resultat, større antall

enn siste telling, tross fjorårets "avskyting".

Resultatet oppgis også i Hålogalands Avis:

 

28 kyr,

29 okser,

22 kalver

14 "ukjent kjønn"

tilsammen blir dette 93 elger i mars 2014.