Elgtelling feb 2013

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I februar 2013 brukte Harstad kommune helikopter for å få telt "Sandsøy-elgen" på den sikreste måten. Resultatet er nå meddelt elgvaldet på Sandsøy v/ Kirsten Slagstad av Mette Kinderås på Landbrukskontoret i Harstad. Det har versert flere "tall", men helikopteret registrerte hele

71 elger denne dagen !

 

Det var langt i overkant av det sandsøyværingan kunne ha tenkt seg. Nå går Mette Kinderås i

"tenkeboksen" og vil sammen med berørte parter komme med et forslag på tiltak til høstjakta.

 

Etter at Harstad kommune innrapporterte resultatet av tellingen har "Troms fylke" sendt et nytt

helikopter for å telle på nytt da de mente det var lite sannsynlig at det var så mange elg på den

lille øya. Ny telling i mars viste 76 elg ! Når kalvinga er over til våren, er det sikkert  flere elg på

øya enn fastboende før jakta starter til høsten. En kan tydelig se spor etter elg som også har beitet

på einebusker som det er ganske mange av på øya (den vet lite om at einen er fredet i Norge).

Ennå er det slik at elgen ikke forlater øya grunnet matmangel. I sommerhalvåret er det rikelig med

mat til elgen, både i skog og på innmark...

 

Elgtelling 2013