Etableringen av Sommarro

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Etableringen av et ”katolsk” Sommarro:

Familien Kastberg Iversen hadde to barn, ett av disse vokste opp. De flyttet siden til Oslo og sist til Hamar hvor Kastberg døde som lærer. Familien var ofte på Sommarro hvor de oppførte et ”katolsk sted”.

I 1882 er Markus B. Simonsen og kona Kristine K. Hansdatter fra Møkkeland kommet til Nordsand, se bruk 28/1. På Nordsand var det en husmannsplass kalt ”Nermoen”.

Hit flyttet foreldrene til Kastberg i sine siste år (Iver døde allerede i 1884). Da gården ble solgt, ble denne plassen skylddelt og fikk bruk 6 og kalt ”Rabben”, se under Nordsand.

Kastberg planla å bygge kai i Langneskroken eller ”Vedvika”.  Erik Evensen på Slagstad var tidligere murer (bl.a. på Ofotbanen) og skulle forestå arbeidet, men han skal ha brukket foten da arbeidet var kommet i gang og det ble ingen kai.  Derimot var det sikkert Erik som stod for arbeidet med å oppføre ”kapellet” i stein.  Transporten til Sommarro var nok med hest, selv om Wilmar Jørgensen husket at ”munken” kjørte varene sine i ei vogn trukket av en stor hund.

Kastberg fikk etablere seg på en utmarksteig under 29/1 hos handelsmennene på Sørsand. Innenfor et område med en lav jordvoll med et lavt gjerde ble det oppført

1.Kapell i stein, se eget bilde etter at dette ble Heitmanns hytte,
2.Et lite våningshus med hems, solgt i 1913 til Mikal Eriksen på bruk 29/11 Kobbevollen der det ble oppført, se eget bilde,
3.Et lite ildhus hvor de kokte maten,
4.En brønn som kan sees den dag i dag,
5.To helgenfigurer i stein og en med nisje og Madonnaskulptur.

 

Skisse (Small)

Etableringen av bygningene foregikk først på 1900-tallet. I 1919 omtales kapellet (1) som frøken Heitmanns hytte.

 Untitled-2 (Small)

Frk. Heitmanns hytte, her er fam. S. Greftegreff på besøk. Kapellet ble omgjort til hytte, kjøpt av telefondamen på Sand, Marie Heitmann, siden solgt til Tollefsen på Sand da Marie flyttet til Gratangen.