Fastboende på øya høsten 2012

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fastboende på øya høsten 2011

Hvis en ønsker kontakt med noen som bor fast på Sandsøya eller oppholder seg her ukentlig, kan denne listen være til hjelp. Den vil nok forandre seg, men en registrering på et tidspunkt kan komme til nytte siden.  Listen må ikke betraktes som en ”folketelling”, kun et hjelpemiddel for å komme i kontakt med beboerne på Sandsøya.

En liten oversikt over utvuiklingen på Sandsøya når det gjelder fastboende kan være: