Feltundersøkelser sommeren 2011

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

DYBDEKARTLEGGING OG SEISMISKE UNDERSØKELSER I SJØ OG PÅ LAND

 

Formålet var fastleggelse av tunneltrasè og fjelloverdekning i tunnel, samt fastlegging av påhuggsområder for tunnel.

 

Resultat:

Dårlig fjellkvalitet på Bjarkøy, 3 svakhetssoner i Kvernsundet.

På Grytøy er det god fjellkvalitet. God fjellkvalitet i Sandsøysundet, men langsgående svakhetssoner på Nordsand.

 

Arkeologiske undersøkelser på Kolsland gav små funn. På Nordsand en rekke funn av kokegroper, trolig fra bronsealderen, 500 år f.Kr.

 

 

ark-2011-01 (Medium)

Bildet tatt sommeren 2011 av P.J. Molin

 

TILLEGGSUNDERSØKELSER SOMMEREN 2011

 

Masseutredning

Gjennomstrømning i Sandsøysundet

Kartlegging av dyreliv

Kartlegging av biologisk mangfold

Vurdering av landskapsbildet