Finansieringsmodellen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I utgangspunktet er dette et spleiselag mellom Staten, Bjarkøy og Harstad kommuner, Troms fylkeskommune og brukerne.

 

Innsparte kostnader som følge av avviklingen av fergedriften og sammenslåingen av kommunene er viktige faktorer, altså statlige og kommunale bidrag.

 

Kommunesammenslåingen ble vedtatt i Kongen i statsråd den 24. juni 2011.

 

Bevilgninger fra Bjarkøy og Harstad kommuner, Troms fylkeskommune og bompenger utgjør toppfinansieringen.