Flyttblokker

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-025 (Small)

Overalt  på Sandsøya kan en finne store steinblokker som isen har fraktet med seg. Disse er

normalt ikke avrundet i kantene og har vært fraktet på overflaten av isstrømmen. Å finne skurings-

striper i berggrunnen som viser isens bevegelse, blir da umulig.  Bildet er tatt i nærheten av "linken".