Folkemøte 22/4 2011

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Folkemøte på Folkvang, Sandsøy den 12. april 2011, kl.17.00 - 20.00

Statens Vegvesen hadde invitert til et orienteringsmøte om prosjektet. Det ble en fullstappet sal med folk fra Bjarkøy, Grytøy og Sandsøy.  Sandsøy Sanitetsforening sørget for mat og kaker til de fremmøtte. Møtet var etter vår mening meget vellykket og orienteringen inneholdt ikke bare planer og alternativer, men befolkningen fikk slippe til med spørsmål og fikk svar så langt det lot seg gjøre fra Statens Vegvesen og Kystverket.  Vi saknet lokalavisen, men prøver etter beste evne og formidle opplysninger om prosjektet slik de ble gitt på dette folkemøtet.

BF 4 (Medium)