Folkemøte 2/11 2011

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

sn044

Frid E. Fossbakk, leder for Bjarkøyforbindelsen og ordfører i Bjarkøy, Jorunn Berg under folkemøtet.

Foto: Thor Evensen.