Folkemøte 30/5 2013

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

folkemøte 2013 (Small)

 

 

Frid og Marianne klipp (Large)

                                Frid Fossbakk i Bjarkøyforbindelsen AS og ordfører i Harstad kommune Marianne Bremnes

 

Det var et stort oppmøte av politikere og folk fra Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy. Oppstarten av prosjektet er avhengig av viktige møter

i juni, september og sist i desember i år. Den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen er årsaken til et mulig løftebrudd etter

at fylkestinget har gått inn for saken tre ganger. Prioriteringen mellom "Langesundforbindelsen" og "Bjarkøyforbindelsen" har

også vært endret. Ordføreren i Karlsøy kommune, Hanny Ditlefsen var invitert til møtet. Det var bred enighet om et samarbeid.

Både politikere og fastboende var med i debatten som fulgte, mange interessante forhold og kommentarer fremkom. Vi viser kun

noen bilder fra folkemøtet som nok var i travleste laget grunnet fergeforbindelser og hurtigbåtforbindelsen videre til Tromsø....

 

Sandsøy Sanitetsforening serverte kaker og kaffe.

 

Fors 2 (Large)

 

fors 3 (Large)

 

fors 4 (Large)

 

Arne Kaspersen (Small)         Arnesen (Small)

   Tidligere ordfører i Bjarkøy kommune, Arne Kaspersen                             Stortingsmann Harald Arnessen

Edvin Eriksen (Small)         Hanne Iversen (Small)

                                                  Edvin Eriksen                                                                                           Hanne Iversen

 

Haugland (Small)           Willy Ørnebakk (Small)

         Hans-Arne Haugland, Statens Vegvesen                                              Fylkesråd ernæring Willy Ørnebakk

Norlaks (Small)               Magnus Ytterstad (Small)

                       Representant fra Norlaks AS                                                    Fra Ytterstad Fiskeriselskap, Magnus Ytterstad

                                                                                                           

Hanny Ditlevsen (Small)

                Ordfører i Karlsøy, Hanny Ditlefsen