Bruk 2 Folkvang (Ungdomshuset)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Ungdomslaget UL "Vetten" med "Folkvang"

 

Stiftelsen av laget og driften frem til i dag blir omtalt i eget kapittel.

 

1922

Leiekontrakt til ungdomslaget ”Vetten” på 99 år mot årlig kr 2,-.

Skadesløsbrev fra Vaagan Spb. for kr 3850,-, 20/9 1922.

Tomta utgår fra bruk 2 i Altevik.

 

1949

Panteobl. fra U.L. ”Vetten” til Bjarkøy Spb for kr 1500 med pant i ungdomshuset ”Folkvang”.

 

 

Det første ungdomshuset brandt ned til grunnen i 1928, men ”Folkvang” ble bygd opp igjen. I dette huset var det da postkontor som Kristen Fredriksen betjente. Margot Kildal oppdaget brannen om natta. Etter brannen ble postkontoret flyttett til Kleivan.

 

 

30-2,1-2 (Small)  

Bunadskledd ungdom fra bildet ovenfor, trolig 1925.

 

28-14-65 (Small)

Sceneteppet var malt av Johannes Dahlberg

 

30-2,1-4 (Small)

                          Årsfesten 1927 på ”Folkvang”

 

Nytt ungdomshus ble oppført etter brannen i 1928. Nedenfor ser vi bygget

uten dragehoder og med utedo helt til høyre.

 

30-2,1-19 (Small)

 

30-2,1-3 (Small)

Huset ble benyttet omtrent som nå, her ved bryllupet til Paul og Aslaug Slagstad.

 

29-5-12 (Small)

I midten,bakre rekke: Sverre Kildal, Borghild Haugan, Petra Bredahl og Karstein Slagstad.

Helt til høyre foran: Karl Bredahl.

 

30-2,1-5 (Small)

Stående bak: Odd Slagstad, Bjarne Karlsen, Jørgen og Einar Høve.

Foran: Birger Haugan, Milly Iversen, NN, NN, Borghild Haugan, NN og NN.

 

29-5-13 (Small)

Slik var det på det gamle kjøkkenet, her med Ingbjørg Bredahl og Marit Myrvang

 

31-24-102 (Small)

                    Bildet ovenfor er tatt av Solrunn Iversen

 

30-2,1-18 (Small)

Ungdomshuset i 2008 etter utvidelse av kjøkken og uteareal på sørsiden.

 

28-23-26 (Small)

Andre Myrvang, Berny Myrvang, Valborg Bredahl, Karstein Bredahl, Inger Chruickshank,

Hermann Eilertsen, Ellinor Jørgensen, Liv Svanild Jørgensen og Walter Bredahl.