Inntil Sandsgården rives

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-21-1 (Small)

Harald Repvik

 

29-21-2 (Small)

Tordis Repvik

 

29-21-3 (Small)

Dans på "logen", Kristian Bredahl helt til høyre

 

29-21-4 (Small)

Gammelt bilde fra Sand.  Vi tror det er Ruth Olsen fra Haugan som tjente her en tid.

 

29-21-5 (Small)

HaraldRepvik, Karl Bredal med Petra Bredal og Tordis Repvik, Harriet og Kristian Bredahl

og Johannes Dahlberg.

 

28-14-20 (Small)

      Johannes Dahlberg

 

29-21-6 (Small)

Karl Bredahl til venstre og Kristian Bredahl til høyre sammen med familie hos Repvik på Sand,

Kjell Repvik (fostersønn) nr. 2 fra venstre.

 

29-32-66 (Small)

Da Harald Repvik fylte 60 år ? var Divisjonsmusikken fra Harstad på besøk.

Her er det skuelystne fra Nordsand og Sørsand som er til stede.

I midten Trygve Edvardsen, Bjarkøy på trekkspill.

 

Vi registrerer trekkspill og grammofon som tilsier at dette ikke er sikkert.

Foran kan vi se Olger Myrvang, Inge Andreassen og Elsa Bredahl.

 

29-32-70 (Small)                            

Kjell Repvik, Tordis Repvik og Elsa Bredahl

 

29-21-7 (Small)

Foran Werner Jørgensen og Kåre A. Olsen