Fremdrift reguleringsplan

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn 1. kvartal 2012.

 

o        Planforslag tilgjengelig hos Bjarkøy kommune

o        I Vegvesnets lokaler

o        På nettsiden: http://vegvesen.no/Vegprosjekter/bjarkoyforbindelsene

 

o        Offentlig ettersyn blir annonsert

o        Ettersynsperiode på 6 uker (høringsfrist)

o        Saksbehandling av evt. merknader

 

Reguleringsplanen forventes ferdig behandlet/stadfestet av Bjarkøy kommunestyre i løpet av 2. kvartal 2012.