Fremdriftsplanen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

1. Dialogmøte mellom  Bjarkøy og Harstad kommuner, samt Tromsø fylkeskommune avholdes ultimo november.

 

2. Nytt kostnadsoverslag med +/- 10 % usikkerhet gjøres primo mars 2012.

 

3. Endelig finansieringsplan utarbeides ultimo mars 2012 på bakgrunn av siste reviderte kostnadsoverslag.

 

4. Finansieringsplanen behandles av Bjarkøy og Harstad kommunestyre i april/mai 2012.

 

5. Troms fylkeskommune behandler finansieringsplanen juni 2012.

 

6. Stortinget behandler bompengeproposisjonen høsten 2012.

 

Sannsynlig total fremdrift

 

Forutsatt stadfestet reguleringsplan 2. kvartal 2012 og stortingsbehandling av proposisjonen 4. kvartal 2012, vil fremdriften kunne bli som følger:

 

o        Byggeplanlegging og utarbeidelse av anbudsgrunnlag vinteren 2012/2013

 

o        Byggestart vår/sommer 2013

 

o        Ferdigstillelse sommer/høst 2016