Funn på Slakstad

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Som nevnt ble de fleste funn gjort når den dyrka marka blei bearbeid dypt. Det har vært funnet bl. annet sverd som var sterkt derformert og ikke ble levert inn for registrering. Langs havet kan en påvise mange gravhauger, om disse er åpnet vites ikke. Men ett gravfunn ble funnet i forbindelse med bearbeiding av et veikryss på 1960-tallet, rett nedenfor Nerheim. Dette var ei kvinnegrav (med "saks og kam").

 

Beinfunn fra Slakstad:

beinfunn fra S

 

Sted

Museumsnr.

Innlevert

Gjenstand

Slagstad

Ts10904 e

1969

11 bein, de fleste av mennesker

Slagstad

Ts5474 e

 

En del forrustede og små jernfragmenter, deriblant 5 spikerfragmenter og et par små beslagstykker.

Slagstad

Ts10904 i

 

2 båtnagler av jern, den ene med påsittende trerester mrk. " o og p

Slagstad

Ts10904 d

 

Deler av et menneskeskjelett. Bevart er ca 15 større eller mindre deler, samt endel mindre fragmenter. Blant de bevarte delene er et skalletak, del av en større rørknokkel samt noe av en rygghvirvel.

Slagstad

Ts10904 g

 

Fiskekrok av jern fra ny tid. Mrk. " i ".

Slagstad

Ts5474 d

 

Sterkt forrustet og fragmentarisk kniv av jern, brudt i 4 deler. Kniven kan ikke sikkert typebestemmes, men det ser ut til at bladet har vært ganske kort og spisst, med helt rett rygglinje og en markert, skrånende avsats mellom rygglinje og tange. Total lengde ca. 12 cm, derav bladet ca. 7 cm. Bladets bredde øverst er 1,4 cm.

Slagstad

Ts10905 b

 

Tutekar, Keramikkskår, nå i 2 deler, av et kar med vannrett rifling på yttersiden, spaltet, formodentlig av et tutekar.

Slagstad

Ts10905 c

 

Kar, Randparti, nå i 2 deler, av et keramikkfat med utbøyd randparti og rundet, fortykket kant innvendig med mørkbrun glassur, i hvilken har vært mønster av lysgul glassur.

Slagstad

Ts10905 d

 

Keramikkfat, Randskår av et keramikkfat, uglassert.

Slagstad

Ts10904 k

 

Ubestemmelig jernstykke, forrustet, trekantet. Mrk. " a ".

Slagstad

Ts10904 h

 

Forrustet jerngrev med skafthull og tverregg, eggpartiet mangler. Formodentlig fra ny tid. Mrk. " n ".

Slagstad

Ts10904 f

 

3 jernpinner, den ene klart firkantet. Mrk. "ad c, g og m".

Slagstad

Ts5474 b

 

Kam av bein, sammensatt av et midtstykke med tenner og to sideskinner, holdt sammen av i alt 6 jern-nagler. Kammen er ganske bra bevart, nå limt sammen av flere stykker. Flesteparten av tennene er tilstede, dog mangler et par på midten samt flere i den ene ende, der selve endestykket er vekk, sammen med det ytterste av den ene skinne. Den andre skinne er dog bevart i hele sin lengde. Av jernnaglene sitter tre på plass. Kammen er av samme type som Jan Petersen, Vikingetidens redskaper, fig. 269, med skinnene ornert med punktsirkler. Disse er ordnet således at det på skinnenes bredeste del sitter en rosett dannet av 6 punktsirkler i ring, med en i midten. Langsmed midten av skinnen går det så en enkel rekke punktsirkler ut til hver side, med to ekstra punktsirkler på hver side på over- og undersiden nærmest midten. Langsmed skinnenes kanter er det trukket en enkel linje. Såvidt man kan se har det ikke vært noen ornering på midtstykkets underparti, der det er et trekantet felt fordi de ytterste tenner er kortere. Kammens totale lengde er 16,6 cm, største høyde er 4,3 cm, tykkelse på midten over begge skinner og midtstykket er 1,1 cm. Tennenes lengde er 2,1 cm, sideskinnenes høyde på midten 2,2 cm.

Slagstad

Ts10904 b

 

Kvalbeinplate, firkantet, laget av et stykke kvalbein, med en glattpusset forside og en mere ru bakside der den litt porete beinstrukturen er synlig. Høyde på midten 31 cm, bredde 24,5 cm og tykkelse 1,5 cm. Stykket har den vanlige formen, som R. 449, med en utsmykking øverst som består av en bord med 2 dyrefigurer i gjennombrutt mønster. Bare 2/3 av dette partiet er bevart, idet øvre høyre hjørnet mangler, tydelig med et ferskt brudd. På forsiden er det langs sidekantene og nederst en markert ytterkant, bestående av en ytre og en indre begrensningsfure med en innbyrdes avstand på 0,7 cm. Langs sidekantene er det i midten et bånd av flattrykte liggende s-formede slyngninger, der hvert "ledd" er 2,5 til cm lange. Langs den nedre kanten er bordens midtparti utfylt av to motstående bølgebånd. Platen har ellers tydelige slitespor på midten, i form av et markert glattere parti. Her kan også svakt spores en grunn fure som kan være dannet ved at platen har ligget an mot en hard gjenstand i graven. Utgraveren mener ellers at det over nedre, høyre hjørne på platen var en svak skygge av noe grønt, som kan stamme fra platen her har ligget an mot en irret bronsegjenstand. Dette er nå ikke lenger synlig. Den øvre del av platen består av et 7,5 til 8 cm bredt parti som dannes av to gjennombrutte dyrefigurer. Begge har sine hoder samlet inn mot midten ned mot det glatte partiet av platen. De to forholdsvis små dyrehodene er sett "en face", med runde øyne, liten åpen munn og nakketopp. Øverst mangler som nevnt ca. 1/3-del. Det betyr at bare det ene dyret er helt bevart. Av det andre dyret mangler store deler av kroppen. Likevel er det tydelig at hovedmønstret er tilnærmet symmetrisk, men ikke helt likt. Dyrekroppene er kringleformete og til dels slangeformete og slynger seg i hverandre i et oppløst mønster. Alle slyngningene har en indre begrensningslinje og er ellers glatte. Den bevarte dyrefigur har fire bein som ender i gripeklør som fatter over motstående bånd. Av den andre dyrefiguren er bare et bein bevart. Øverst avsluttes platen på midten av et noe kortere, svakt krummet bånd som på ene siden ender i et lite dyrehode som biter over en av dyreføttene. Dette hodet er sett ovenfra, med to øyne. På andre siden mangler avslutningen av dette båndet, som foruten indre og ytre begrensningslinje også har det samme innvendige dobbelte bølgebånd som nederst på platen. Derfor skiller denne delen seg ut fra resten av det dekorerte feltet. Alle furer og linjer er fylt med en svart masse slik at utsmykkingen er meget lett synlig. På enkelte partier mangler nå denne fyllmassen, men stort sett er stykket ellers bra bevart. Det generelle stilpreget kan karakteriseres som Stil III eller tidlig Osebergstil, med innslag av gripedyreelementer. Dateringen bør derfor være samtidig med Osebergskipet. Innskrivers kommentar: illustrert.

Slagstad

Ts5474 c

 

Saks av jern, som Rygh 443. Saksen er nokså forrustet, men ellers helt bevart. Den har en kraftig, ringformet bøyle som smalner av mot de tynne armer, der tverrsnittet er rundt. Bladene er ganske korte. Lengde 22,8 cm, derav bladenes lengde 8,5 cm, bladenes bredde øverst 2 cm og bredden på bøylen 1,8 cm.

Slagstad

Ts10905 a

 

Avbrutt skaft av et tutekar av rød keramikk.

Slagstad

Ts10904 m

1978

Bladet av en skje av bronse, formodentlig fra nyere tid. Mrk. " q ". e-q er fra utgravningene i 1987.

Slagstad

Ts10904 l

1914

Slaggklump. Mrk. " h "

Slagstad

Ts10904 c

 

Vevlodd i stein, Stein med hull, litt ovalt formet, sans. et vevlodd. Stykket er laget av en mørk, litt skifrig og glimmerholdig bergart. Lengde 8,5 cm, bredde 7,6 cm og tykkelse 2,1 cm. Hullet er litt eksentrisk plassert, tydelig boret fra begge sider, slik at det på midten kun har en diameter på 1,3 cm mens det utvider seg traktformet mot bredsidene. Vekten er 198 gram.

Slagstad

Ts10904 a

 

Øvre del av sverdet med underhjaltet og litt av tangen uten tvil R.491, sammenlign også Jan Petersen: De norske vikingesverd fig 53 og 57. Fordi overhjaltet mangler kan man ikke eksakt fastslå om sverdet tilhører hans type B eller C, enegget

Enegget jernsverd i mange biter, tildels sterkt forrustet. Bevart er øvre del av sverdet med underhjaltet og litt av tangen, et oddpartiet som måler 45 cm og 4 litt større deler som måler h.h.v. 11, 11, 8,5 og 7 cm samt en mengde fragmenter. Den øvre del har en lengde på 41 cm, derav klingedelen 33 cm, mens klingebredden er 4,1 cm og tykkelse over ryggen 0,5 cm. Totallengden blir således minst 123,5 cm. Den bevarte del av tangen er 5 cm lang, med største bredde 2,8 cm og tykkelse 0,7 cm. Underhjaltet er 8,6 cm langt, 3,4 cm bredt og 3,0 cm tykt på midten. Hjaltet er laget av jern uten metallbelegg. Det er ganske kort i forhold til høyden, med firsidig tverrsnitt, svakt rygget i lengderetningen med avrundete ender. Hovedtypen er uten tvil R.491, sammenlign også Jan Petersen: De norske vikingesverd fig 53 og 57. Fordi overhjaltet mangler kan man ikke eksakt fastslå om sverdet tilhører hans type B eller C.

Slagstad

Ts5474 a

 

V-formet avsats|Skaftet er ganske langt, rundt av tverrsnitt|som Jan Petersen, Vikingetidensredskaper, fig. 157

Vevsverd av hvalbein, som Jan Petersen, Vikingetidensredskaper, fig. 157, men uten ornering. Vevsverdet er brukket i 4 stykker, hvorav de tre kan settes sammen og utgjør skaftet og mesteparten av bladet, mens spissen foreligger løs og ikke passer helt til resten. Skaftet er ganske langt, rundt av tverrsnitt og avsluttes mot bladet med en markert, V-formet avsats, der samtidig vevsverdets største bredde ligger. Bladet har svakt hvelvede bredsider, ganske skarpe "egglinjer" og smalner langsomt av mot odden. Total lengde på de bevarte stykker 82,8 cm, derav de tre sammenhørende deler 64,6 cm og oddpartiet 18,2 cm. Skaftets lengde er 26 cm, tverrmål 2,3 - 2,6 cm. Vevsverdets største bredde 4,3, bladets største tykkelse 0,8 cm.

Slagstad

TS 414

 

Oval bronsespenne.