Funn på Sørsand

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Tre eller fire gravhauger kan påvises et stykke opp fra havet i Hallevika, se Ts9537.

 

Sted

Museumsnr.

Innlevert

Gjenstand

Sørsand

TS 2319

 

Spydspiss av jern

Sørsand

 

 

Knivblad av jern

Sørsand

TS 2313

1919

Kvartsbryne

Sørsand

TS 2314

 

Spydspiss med mothaker

Sørsand

TS 2315

 

Spydspiss med mothaker

Sørsand

TS 2316

 

3 stk. beinkammer

Sørsand

TS 2317

 

Spannformet leirkar

Sørsand

TS 2318

 

Knivblad, tangen av kniv og jernkrok

Sands-holmen

 

 

Klinksøm/jernstumper

Sand

 

 

Skjoldbule av jern

Sørsand

Ts9537

1967

Jern og en bit av never. Funnet i V enden av helleren ved Sandsøy fort.|Jnr. 6/67. Grav. Flyfoto: 1820 V4 R3. Beinfliser av menneskebein, se bildet tatt av Ola Slagstad.

Kommentar fra Per J. Molin: Hodeskallen forsvant og ble ”etterlyst” i lokalradioen. I denne stod det 4 ”fine” tenner.

Sørsand

Ts10906

Funn 1987

Slipt øks, samme bredde som eggen nedover forbi midten.Tykknakket, materiale av grønnstein.

Jnr.: 836/86. Grovdatering: Yngre steinalder. Funnkategori: Løsfunn. Steds/gårdsnavn: Sand. Gnr./brn: 29. Innsendt av Geir Arne Pettersen, Sand. År: 1987. Funnforhold: Funnet på Åge Pettersens eiendom på Sand, øverst i et potetland ved foten av en lav bergskrent, innerst i en tidligere vik. 200 m ØSØ for kirken, 210 m fra flomål, 100 m opp for veien, 12 m. o. h. Gjenstand, kort beskrivelse: Tykknakket grønnsteinsøks med planslipte smalsider, hvelvete bredsider, forholdsvis smal, slipt nakkeflate, rett egg, som er delvis ødelagt ved en stor avspaltning fra eggen oppover den ene bredside. Øksa har samme bredde som eggen nedover forbi midten, men smalner så av til halv bredde ved nakken. 12 cm 1., 4,8 cm br., 2,8 cm t.