Fylkestinget 12/12 2013

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Etter møtet i Fylkestinget 12. desember i år må vi ha lov til å anta at Bjarkøyforbindelsen kommer

som tidligere vedtatt. Den 30 år lange historien forut vil vi ikke forsøke å gjengi.  Det har vært

mange som på sin måte har bidratt til at øyene nå bindes sammen med tunnel til Bjarkøy og bru

over til Sandsøy fra Grytøya.

 

Etter kommunesammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1/1 2012 har vi nå fått større mulighet for

utvikling av næringsliv, turisme, havbruk etc. Vi som bor her ute vet vel hva som må til for å få et

levedyktig og fremtidsrettet samfunn.

 

Dette må sies å være en historisk dag for øysamfunnet og kommunen.

 

Vi tar frem "animasjonen" av forbindelsen over til Sandsøya som er laget av Statens Veivesen som

nå skal bli en realitet:

 

Animasjon av brua copy