Gapahukene

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Gapahuken

GAPAHUKEN I HALLEVIKA

Den 28. oktober 2010 var "dugnadsgjengen" på "Halleviksletta", oppføring av gapahuk var målet. Like før oppstart av Sandsøydagan dette året, kom det også opp ei informasjonstavle like ovenfor fergeleiet på øya. Her er nyttig informasjon for de som besøker øya angitt på et kart, se Sandsøydagan 2010. På oversiktskartet nedenfor er angitt med en røde prikker hvor gapahukene befinner seg. Her kan det passe med en hvil på turen i det mest besøkte turområdet på øya. Vi vil komme med flere bilder og informasjoner om gapahuken når denne blir helt ferdig og tas i bruk.

 

GAPAHUKEN PÅ KRÅKENESSET

Ettersommeren og høsten 2011 så en ny gapahuk dagens lys på Kråkeneset, nærmere bestemt i nordste Kråkenessvika.

Igjen hadde Sandsøy Vel og "dugnadsgjengen" oppført en fin gapahuk for turgående i et sentralt turområde. På Kråkeneset har en midnattsola rett inn av Andfjorden. Gapahuken ligger med åpning rett mot "Tussan" og i ly for nordavinden. På haugen rett ovenfor gapahuken kan en beskue en åpnet grav fra vikingetid eller tidligere.

 

Gapahuken på Kråkenesset er hyppig besøkt. Det skjønner en godt når en ser hvor naturskjønt den ligger, og hvilken utsikt som åpenbarer seg fra denne. Midlene til anskaffelse er i hovedsak skaffet fra Fysak .  Kr. 15 000.- ble bevilget via Troms Fylke fra denne posten, og det holdt til innkjøp av material og takdekke. Gran til selve ”råbygget” er hentet rett fra skogen og med flittig dugnadsinnsats lot bygget seg så realisere.  Material og byggeredskaper ble kjørt til havna på Nordsand. Derfra ble alt lastet om bord i en lekter og slept til bestemmelsesstedet på Kråkenesset.

Det er de unge, staute karene Eldar Jørgensen, Sigmund Jørgensen, Evald Steinheim og Karstein Bredahl  som skal ha hovedæren for at gapahuken i dag står der til allmenn glede.

Gapahuken i Hallevika er også delfinansiert via fysak-midler.