IconInfo om Sandsøya.no
IconFørste utgave av Sandsøya.no
IconSøking etter bilder av personer etc.
IconFotoarkivet
IconGårdshistorien
IconSlektshistorien
IconWeb-statistikk
IconInnsamling av billedmateriale
IconEndringslogg
IconVi besøker Sandsøya
IconSISTE NYTT FRA ØYA
IconBegivenheter
IconFødte og døde
IconTilstelninger
IconÅr og dag
IconMeddelelser
IconGÅRDS- og SLEKTSHISTORIE
Icon28(138) Nordsand
IconStedsnavnet
IconJord og husdyrhold
IconManntall og matrikler
IconUtskiftninger
IconEiere før 1850
IconBrukere før 1850
IconEiere og brukere etter1850
IconBruk 1 Nordsand
IconBruk 2 Brunstad
IconBruk 3 Brunstad
Icon"De perolinske" kommer
IconBruk 2 Hammaren
IconBruk 4 Steinheim
IconBruk 5 Volden
IconBruk 6 Rabben
IconBruk 7 Gråstein
IconBruk 8 Solstad
IconBruk 9 Myrvang
IconBruk 10 Ryvoll
IconBruk 11 Ramfløya
IconBruk 13 Norheim
IconBruk 14 Sandvoll
IconBruk 15 Midtun
IconBruk 16 Nygård
IconBruk 17 Nyrud
IconBruk 18 Sandsøy kirke
IconBruk 23 Nyheim
IconBruk 24 Bernhoftstuen
Icon29(139) Sørsand
IconStedsnavnet
IconJord og husdyrhold
IconManntall og matrikler
IconUtskiftninger
IconEiere før 1850
IconBrukere før 1850
IconBruk 1 Sørsand
IconSand under Kildal
IconSørsand under Johan Fredrik Hansen
IconSørsand under Daniel Bertin Tollefsen
IconDamgård
IconJord selges i 1942
IconBruk 2 Øvermoen/Øvremoen
IconBruk 3 Indre Varnes
IconBruk 4 Varnesvollen
IconBruk 5 Varnes
IconBruk 8 Nedre Sletten og bruk 14 Sletten
IconBruk 6 Kleiva/Kleven
IconBruk 7 Skogsletten og bruk 16 Slettli
IconBruk 9 Øvre Sletten
IconBruk 10 Haugen
IconBruk 19 Fjeldbakken  - skogteig
IconBruk 11 Kobbevollen
IconBruk 12 Brunstadmyra og bruk 17 Fjeldli
IconBruk 13 Gjerdet/Låggjerdet
IconBruk 14 Sletten
IconBruk 15 Skogli - skogteig
IconBruk 18 Ravnlid - skogteig
IconBruk 20 Brungjerdet  - skogteig
IconBruk 21 Sørsand
IconHos Marit og Olger Myrvang
IconHos Berny og Andre Myrvang
IconBruk 22 Kirkaker
IconBruk 23 Triangelen/Skogly
IconBruk 24 Skoglund (se også 65)
IconBruk 25 og 41 Osen
IconBruk 26 Fredlund
IconBruk 27 Bjerkhaug
IconBruk 28 Einaråsen
IconBruk 29 Rydningen
IconBruk 30 Høggjerdet
IconBruk 31 Rydningen
IconBruk 32 Bakken
IconBruk 33 "torv"
IconBruk 34 Nylandet
IconBruk 36 Idrettsplassen
IconBruk 37 Steinbakken
IconBruk 38 Nyhaug
IconBruk 39 Bakkelund
IconBruk 42 Bergly
IconBruk 43 Steinbakkan Åge Pettersen
IconBruk 45 Tidligere militært område.
IconBruk 52 Tomt utgått fra Sletten
IconBruk 53 Solstad
IconBruk 54 Skogsletten
IconBruk 57 Tomteeiendom
IconBruk 58 Steinbakkan Per Frantzen
IconBruk 62 Slipp
IconBruk 63 Bo- og eldresenteret
IconBruk 64 "Låggjerdet"
IconBruk 65 Skoglund
IconBruk 66 Vivi Ann og Oddgeir
IconBruk 67 Sandsøy Fort
IconBruk 68 Fortbolig
Icon30(140) Altevik
IconStedsnavnet
IconJord og husdyrhold
IconManntall og matrikler
IconEiere før 1850
IconEiere og brukere 1815 - 1870
IconUtskiftninger
IconGjerdeplikt
IconBruk 1 Altevik
IconBruk 1 Brukere før 1885 på prestegården
IconBruk 1 Klokkereiendommen
IconBruk 2 Altevik med Nordstad
IconBruk 2 Altevik
IconNordstad
IconBruk 2 Folkvang (Ungdomshuset)
IconBruk 3 Altevik
IconBruk 4 Bratteberget
IconBruk 5 Solbakken
IconBruk 6, 7 Husbakken
IconUnder Jørgen Olsen
IconUnder Johan Molin Senior
IconUnder Jakob og Odleif Kristiansen
IconBruk 8 Solheim
IconBruk 9 Reden  med Bruuns hytte
IconBruk 9 Reden
IconBruuns hytte
IconBruk 10 Strandheim med Olestua
IconBruk 10 Strandheim
IconOlestua
IconBruk 11 Fjellbu
IconBruk 12 (22) Nordly (Slettebakken)
IconBruk 13 Berghold
IconBruk 14 Hamn
IconBruk 15 Knatten
IconBruk 16 Bjørkholt
IconBruk 18 Filialen
IconBruk 19 Altevik skole
IconLærerstriden i 1929
IconBruk 20 Nyheim
IconBruk 23 Huldrehågen
IconBruk 25 Bratten nedre
IconBruk 27 Skavhaug
IconBruk 28 Helsehuset
IconBruk 30 Lærerboligen
IconBruk 31 Ingebrigtsen
IconBruk 34 Geir Nygård
IconBruk 36 Sjøvik
IconBruk 38 Oddvar Kristiansen
IconBruk 39 Ricardo Cornejo
IconBruk 40 "Dollarhuset"
IconBruk 43 Trollhaugen
Icon31(141) Kolsland
IconStedsnavnet
IconJord og husdyrhold
IconManntall og matrikler
IconEiere før 1850
IconBrukere før 1850
IconEiere og brukere etter 1850
IconUtskiftninger
IconBygdemøller
IconBruk 1 Kolsland
IconBruk 2 Gjerde og 10 Myra
IconBruk 3 Elvebakk
IconBruk 4 Høgda
IconBruk Haugan (blir 5, 6 og 7)
IconBruk 5 Østgård
IconBruk 6 Kolslandshaug
IconBruk 7 Fagertun og 9 Åsmo
IconBruk 8 Nylund
IconBruk 11 Kleivan og 15 Kleivan II
IconBruk 12 Bakkero
IconBruk 13 Skaug
IconBruk 14 Vårtun
IconBruk 16 Støa
IconBruk 17 Tangen, del av Støa
IconBruk 18 Durmålshågen
IconBruk 19 Tomteeiendom
IconBruk 20 Hågen
IconBruk 21 Nygård og 25 nye Haugan
IconBruk 22 Heimly
IconBruk 23 (26) Haugtussa
IconBruk 24 Bakkely
IconBruk 27 Murvika
Icon32(142) Slakstad
IconStedsnavnet
IconJord og husdyrhold
IconEiere før 1850
IconBrukere før 1850
IconManntall og matrikler
IconRasmus Madsen Brems
IconEiere etter 1850
IconUtskiftninger
IconBruk 1 Kjærhaug
IconBruk 2, 37 Bakkan
IconBruk 3 Eidsvold
IconBruk 4 Holtborg
IconBruk 5 Slakstad
IconBruk 6 Nyborg (Leite)
IconBruk 7, 23 Tune og 41 Storhamn I
IconBruk 8 Kjær (Nedre Spekket)
IconBruk 10 Øverland (Øvre Spekket)
IconBruk 11 Holmesjøen
IconBruk 12 Føllsletta og Nygård 25
IconBruk 13, 34 Breidablikk
IconBruk 14 Gullhaug
IconBruk 15 og 43 Nerheim
IconBruk 16, 22 , 42 Daleng
IconBruk 17 Nyheim
IconBruk 18 Tune
IconBruk 19 Bjørklund
IconBruk 20, 39 Skoglund
IconBruk 24 Solheim
IconBruk 26 Kråteigen
IconBruk 35 Gluggen
IconBruk 36 Tomteeiendom
IconBruk 40 Granlund
IconBruk 47 Tomteeiendom
IconBruk 50 Tor Vestgård
IconBruk 51 Tune
IconSTØRRE SLEKTSTAVLER
IconSlekten Winther og Tønder
Icon"De perolinske"
IconKOCH, KIELDSBERG OG SCHANKE FRA RØROS
IconTynnøl-ætta og Lesja
IconFra Romerriket til Norge
IconSlekten Trane m.m.
IconPapirutgave av Gårds- og slektshistorien
IconBILLEDARKIVET
Icon28(138) Nordsand
IconBruk 1 Nordsand
IconBruk 2/3 Hammaren (Brunstad)
IconBruk 4 Steinheim
IconBruk 5 Volden
IconBruk 6 Rabben
IconBruk 7 Gråstein
IconBruk 8 Solstad
IconBruk 9 Myrvang
IconBruk 10 Ryvoll
IconBruk 11 Ramfløya
IconBruk 13 Norheim
IconBruk 14 Sandvoll
IconBruk 15 Midtun
IconBruk 16 Nygård
IconBruk 17 Nyrud
IconBruk 18 Sandsøy kirke
IconBruk 23 Nyheim
IconBruk 24 Bernhoftstuen
Icon29(139) Sørsand
IconBruk 1 Sørsand
IconBruk 2 Øvremoen/Øvermoen
IconBruk 3 Indre Varnes
IconBruk 4 Varnesvollen
IconBruk 5 Varnes
IconBruk 6 Kleiva/Kleven
IconBruk 7 Skogsletten og bruk 16 Slettli
IconBruk 8 Nedre Sletten
IconBruk 9 Øvre Sletten
IconBruk 10 Haugen
IconBruk 11 Kobbevollen
IconBruk 12 Brunstadmyra
IconBruk 13 Gjerdet (Låggjerdet)
IconBruk 14 Sletten
IconBruk 21 Sørsand (etter 1912)
IconInntil Sandsgården rives
IconHos Marit og Olger Myrvang
IconHos Berny og Andre Myrvang
IconBruk 22 Kirkaker
IconBruk 23 Triangelen/Skogly
IconBruk 24 Skoglund
IconBruk 25 Osen
IconBruk 26 Fredlund
IconBruk 27 Bjerkhaug
IconBruk 31 Rydningen
IconBruk 32 Bakken
IconBruk 34 Nylandet
IconBruk 36 Idrettsplassen
IconBruk 37 Steinbakken
IconBruk 38 Nyhaug
IconBruk 39 Bakkelund
IconBruk 42 Bergly
IconBruk 52 Tomt utgått fra Sletten
IconBruk 53 Solstad
IconBruk 63 Bo- og Eldresenteret
IconBruk 54 Skogsletten
IconBruk 64
IconBruk 66 Hytte
IconBruk 67 Sandsøy Fort
Icon30(140) Altevik
IconBruk 1 Klokkereiendommen
IconBruk 2 Altevik med Nordstad
IconNordstad
IconBruk 2  Folkvang (ungdomshuset)
IconBruk 3 Altevik
IconBruk 4 Bratteberget
IconBruk 5 Solbakken
IconBruk 6,7 Husbakken
IconUnder Johan Molin senior
IconUnder Jakob og Oddleif Kristiansen
IconBruk 8 Solheim
IconBruk 10/ Strandheim og Olestua
IconBruk 9 Reden med Bruuns hytte
IconBruk 9 Reden
IconBruuns hytte
IconBruk 11 Fjellbu
IconBruk 12 (22) Nordly (Slettebakken)
IconBruk 13 Berghold
IconBruk 14 Hamn
IconBruk 15 Knatten
IconBruk 16 Bjørkholt
IconBruk 18 Filialen
IconBruk 19 Altevik skole
IconBruk 20 Nyheim
IconBruk 23 Huldrehågen
IconBruk 25 Bratten , nedre
IconBruk 27 Skavhaug
IconBruk 28 Helsehuset
IconBruk 30 Lærerboligen
IconBruk 31 Ingebrigtsen
IconBruk 34 Geir Nygård
IconBruk 36 Sjøvik
IconBruk 38 Oddvar Kristiansen
IconBruk 39 Rikardo Cornejo
IconBruk 43 Trollhaugen
Icon31(141) Kolsland
IconBruk 1 Kolsland
IconBruk 2 Gjerde og 10 Myra
IconBruk 3 Elvebakk
IconBruk 4 Høgda
IconBruk Haugan (blir 5, 6 og 7)
IconBruk 5 Østgård
IconBruk 6 Kollslandshaug
IconBruk 7 Fagertun og 9 Åsmo
IconBruk 8 Nylund
IconBruk 11 Kleivan og 15 Kleivan II
IconBruk 12 Bakkero
IconBruk 13 Skaug
IconBruk 14 Vårtun
IconBruk 16 Støa
IconBruk 17 Tangen, del av Støa
IconBruk 18 Durmålshågen
IconBruk 19 Tomteeiendom
IconBruk 20 Hågen
IconBruk 21 Nygård og 25 nye Haugan
IconBruk 22 Heimly
IconBruk 23 (26) Haugtussa
IconBruk 24 Bakkely
Icon32(142) Slakstad
IconBruk 1 Kjærhaug
IconBruk 2 Bakkan
IconBruk 3 Eidsvold
IconBruk 4 Holtborg
IconBruk 5 Slakstad
IconBruk 6 Nyborg (Leite)
IconBruk 7 Tune og 41 Storhamn I
IconBruk 8 Kjær (Nedre Spekket)
IconBruk 10 Øverland (Øvre Spekket)
IconBruk 11 Holmesjøen
IconBruk 12 Føllsletta og Nygård 25
IconBruk 13 Breidablikk
IconBruk 14 Gullhaug
IconBruk 15 Nerheim
IconBruk 16 Daleng
IconBruk 17 Nyheim
IconBruk 18 Tune
IconBruk 19 Bjørklund
IconBruk 20,39 Skoglund
IconBruk 24 Solheim
IconBruk 26 Kråteigen
IconBruk 35 Gluggen
IconBruk 36 Tomteeiendom
IconBruk 40 Granlund
IconBruk 47 Tomteeiendom
IconBruk 51 Tune
IconAndre gamle bilder
IconAnnet
IconKonfirmasjoner
IconUngdom rundt 1930
IconTurbilder før og under krigen
IconUngdom rundt 1960
IconUkjente
IconSkolebilder
IconKarneval på Ungdomshuset
IconBilder fra krigen
IconNorske styrker
IconTyske styrker
IconTysklandsbrigaden
IconAnnet
IconBilder etter år 2000
IconHISTORIE
IconGrunnlovsjubileumet - Edsavleggelse Sand kirke
Icon"Kirkestedet Sand 750 år" utgitt til Sandsøydagan 2008
IconJubileumshefte
IconFra åpningen 28/7 2008
IconFriluftsgudstjenesten på Sommarro
IconJubileumsgudstjenesten 28/9 2008
IconKirkekaffen 28/9 2008
IconKirkestedet Sand - De 5 kirkene
IconKapringen av "Patriot" i 1811
IconEuropa 1800 - 1815. Kapertiden. Nødsårene
IconBarkskipet "Patriot", senere kalt "Forsøget"
IconArchangel i Russland 1809-1810
IconTorsken 22/8 - 20/10 1810
IconSand 20/10 1810
IconHva foregikk på Sand vinteren 1810/1811 ?
IconSand oktober 1810
IconKaperfartøyet "Tordenskiold" med mannskap
IconUndersøkelsesforhør på Sand 22. april 1811
IconKaperbrevet var datert København 20/5 1811
IconSørsand 28/5 1811
IconUt Vestfjorden om ettermiddagen den 30/5 1811
IconKapringen den 31/5 1811 om ettermiddagen
IconTing i Salten fogderi og Lødingen Tinglag 4/6 1811
IconTingprotokollen datert 6/6 1811
IconLødingen 9/6 1811, oppankring av ”Patriot” i Lødingen
IconTrondheim 3/7 1811
IconPriserett 24/7 1811 i Trondhjem
IconTakst på skip og last
IconAuksjon i Trondheim 4. nov. 1811
IconDen store formuen
IconSandtorgholmen
IconSand 1811 – 1878
IconHva finnes av gjenstander etter ”Patriot”
IconNordlandsjekta Brødrene
IconPå leting etter Umberto Nobile
IconTromsø som utgangspunkt for polare ekspedisjoner
IconSandsøyværing på leting etter Nobileekspedisjonen
IconTragedien på Svensgrunnen
IconHistorien
IconBilder av mannskap, skipper og "Gyda"
IconJektedriften i Sands tinglag
IconDen første bilen på Sandsøya
IconDen første traktoren på øya
IconJordeiere i eldre tider
IconArealtellingen over åker og eng 1945
IconMUNTLIGE OVERLEVERINGER
IconPer Holtborg forteller
IconFolk og slekt på Slagstad Del 1
IconFolk og slekt på Slagstad Del 2
IconOppveksten på denne gården
IconSki og skøyter på øya.
IconUnder krigen på Slagstad
IconBertran Hansen forteller
IconRype-, orrfuggel- og gåsejakt på Sandsøya
IconSkytterlaget på øya
IconKarstein Slagstad forteller
IconFra krigen på Nordsand
IconRadio under krigen på Nordsand
IconLeser egne dikt - Del 1
IconLeser egne dikt - Del 2
IconLeser egne dikt - Del 3
IconLeser egne dikt- Del 4
IconLeser egne dikt- Del 5
IconLeser egne dikt- Del 6
IconEdna Hammer forteller
IconTelefon og post på Bjerkhaugen
IconKirketjener og kirkevei
IconSkolen i Altevika
IconBakken, Bjerkhaug og Sand
IconBrunstadmyra, Rydningen og Fjellbu
IconKirkaker og Øvermoen
IconDamgård og Kobbevollen
IconKobbevollen, Bjerkhaug, Fredlund og Nyheim
Icon
IconHaugen i gamle dager
IconSkoglund i gamle dager
IconNedre Sletten
IconØvre Sletten
IconSlettli og Skogsletten
IconKleiva, Varnes og Varnesvollen
IconSolheim og Bergly
IconBjørg Jørgensen forteller
IconBjørg kommer til øya
IconAltevika og skolen
IconSanitetsforeningen
IconSykdommer og Helsehuset
IconBesøk på sykehjemmet og hjemmehjelp
IconBernhard Myrvang senior forteller
IconLomsnes og Selfjorden del 1
IconLomsnes og Selfjorden del 2
IconSvensgrunnen 1943
IconKveitfisket i Andfjorden
IconFisket i 1977
IconLofotfisket og fremtiden
IconSANDSØY KIRKEGÅRD
IconGravsteiner nye kirkegård
IconMinnebauta foran kirken
IconGravsteiner gamle kirkegård
IconLAG OG FORENINGER
IconSandsøy Sanitetsforening
IconPerioden 1922 - 1939
IconPerioden 1940 - 1965
IconPerioden 1966-1975
IconPerioden 1975 - 2000
IconPerioden etter 2000
IconRevy 1988 Bo- og eldresenteret
Icon90- års jubileet i 2012
IconSand Jordbrukslag 1912 - 1927
IconStiftelsen
IconJordbrukslaget 1914 - 1916
IconJordbrukslaget 1917 - 1927
IconSaueavlsforeningen
IconSandsøy driftskredittlag
IconSandsøy bonde- og småbrukerlag
IconSkytterlaget 1893 - 1960
IconDokumenter
IconHistorien
Icon1893 - 1907
Icon1914 - 1917
Icon1947 - 1960
IconVinterfeltsskytingen
IconUtdrag fra møteprotokollen
IconSkytebanen
IconPremieskytingen
IconInstruksjonsskyting for ungdommer
IconOmgang med våpen og sprengstoff
IconInstruksjonsskyting
Icon1954
Icon1955
Icon1957
IconRegnskap - økonomi
IconHV
IconHV-øvelser
IconPremieskyting i HV
IconVåpentyper
IconKrag-Jørgensen
IconMausera
IconMG 1918 A2
IconUngdomslaget  U.L. "Vetten"
IconJubileumsfesten 20/4 2013, 90 år
IconFørste del  1922-1927
IconAndre del 1928-1945
IconTredje del 1945-1960
IconFjerde del 1960 og fremover
IconSpøk og alvor - Galtefuten
IconRevy
IconRevyviser
IconIdrettslaget "Fram"
IconSportsklubben "Fram"
IconIdrettslaget "Fram"
IconHåndballag for damer
IconNord-Norgesmesterskapet 1953
IconAnnen idrettslig aktivitet
IconUtvidelse av banen 1951-55
IconHåndball og fotball etter 1953
IconIdrettslaget frem til 1960
Icon50 års jubileet i 1983 v/Einar Osen
IconPerioden 1960 - 1979
IconPerioden 1979 og framover
IconSandsøy sangkor
IconHistorien
IconSkolekoret
IconSandsøy Sangkor 30 år 2009
IconMandeltre og Marmor (Mikis Theodorakis)
IconSandsøy skolemusikkorps
IconSandsøy skolemusikkorps spiller 17. mai 1986
IconSandsøy-klubben
IconSpeideren
IconHistorien
IconGEOGRAFI - kart
IconStedsnavn på Sandsøya
IconOpplysninger om navnene
IconNordsand
IconSørsand
IconAltevik
IconKolsland
IconSlagstad
IconKart over Sandsøya
IconOversiktskart
IconKartbladene A1- F4
IconGårdene 29-31
Icon28 Nordsand
Icon29 Sørsand
Icon30 Altevik
Icon31 Kolsland
Icon32 Slakstad
IconVeiadresser på Sandsøy
IconGenerell informasjon
IconVeinavn
IconVeinummer
IconGEOLOGI
IconBergartene på Sandsøya
IconBergartene på Sandsøya
IconDyperuptiver
IconSedimentbergarter
IconMetamorfe (omdannede) bergarter
IconMorenemateriale
IconRullesteinsfjærer
IconFlyttblokker
IconMineraler
IconMineralenes egenskaper og kjennemerker
IconOversikt over de viktigste mineraler
IconFoto av diverse mineraler
IconFeltspat
IconKvarts
IconGlimmer
IconGranater
IconGrunnstoffer
IconKarbonater
IconSjeldenere mineraler
IconARKEOLOGI
IconOversikt/forklaringer
IconArkeologiske utgravninger 2014 på Nordsand
IconArkeologiske utgravninger 2011/2012
IconKirka på Sand
IconGjenstander fra den 1. kirka på Sand
IconFunn på Nordsand
IconFunn på Sørsand
IconFunn i Altevik
IconFunn på Kolsland
IconFunn på Slakstad
IconFunn på Slakstad 2013
IconNÆRINGSLIV
IconBosenteret til Sandsøy Sanitetsforening
IconANTIK  Berit og Thor Evensen
IconUtstillingen 29/03 2014
IconSandsøy Jaktlag
IconElgjakta 2011
IconElgjakta 2010
IconElgjakta 2009
IconSandsøy Elgvald
IconSandsøy Fort
IconSalMar Nord AS - oppdrettsanlegg
IconForingsbåten Nordreisa
IconNordsand Produkter
IconTURLIV
IconGapahukene
IconGapahuken i Hallevika
IconGapahuken på Kråkeneset
IconStien på Kråkenesset
IconTurer til Veten ("Vetten")
IconInfo om Vetten
IconOppsett 2013
IconLepsøya utenfor Ålesund
IconTurer 2012
IconTurer 2011
IconTurer 2010
IconTurer 2009
IconTurer 2008
IconTurer 2007
IconTurer 2006
IconTurer 2005
IconTurer 2004
IconTurer 2003
IconSANDSØYDAGAN 1986-
Icon2014
IconProgram
IconBilder
IconÅpningen 28/6
IconBarnas telt 30/06
IconEdvin Eriksen 01/07
IconWalter Eilersen 02/07
IconNordsand havn 02/07
IconUtstillingen 03/07
IconUtstillingen 04/07
IconVågsfjordtavler 04/07
IconFør og nu.. 04/07
IconKafeen på skolen 04/07
IconHavets festbord- kåring av årets Sandsøyværing
IconKunstkafeen 05/07
IconBarnas telt ved skolen -Paintball 04/07
Icon2012
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing og Gomatkveld på Folkvang
IconProgram
IconUtstillingen
IconFotokonkurransen, "Vågsfjordtavler"
IconGudstjenesten på Sommarro
Icon2010
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconFotokonkurransen "Vågsfjordtavler"
IconUtstillinger
IconKunstkafèen på skolen
IconThor Evensen på skolen
Icon2008
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconFra havna på onsdagen
IconUtstillingen
Icon2006
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon2004
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon2002
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon2000
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1998
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1996
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1994
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1992
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1990
IconBilder fra 1990
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1988
IconBilder fra 1988
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
Icon1986
IconTema
IconÅpningen
IconÅrets Sandsøyværing
IconProgram
IconUtstillingen
IconBåtregister
IconRegister
IconBilder av båtene
IconSandsøy småbåtforening
Icon2014 Dugnader og ny redskapsbu
IconBilder
Icon2012 Den gamle moloen
IconÅrsmøte 2014
IconÅrsmøte 2013
Icon2013 Dugnaden 1/6 2013
IconSommarro Tusenårsstedet til sandsøyværingan
IconSlektsopplysninger
IconEtableringen av Sommarro
IconDagens Sommarro
IconMetrologiske observasjoner på Sandsøya
IconStasjon 374, Sandsøy i Senja
IconRestaureringen av stasjonen på Sandsøy
IconHva som ble observert av betjeningen
IconStatistisk materiale
IconEkstremvær
Icon2013 Sommerværet
IconMetrologi og instrumentene
IconMetrologi
IconSkydekke og synsvidde
IconVindens styrke og Snødekke
IconLufttemperatur
IconLufttrykk og fuktighet
IconTabell for relativ fuktighet
IconTelegraferingtall for duggpunkt Td
IconInspeksjonsberetning 8-10 august 1966
IconDagboka
IconAltevik skole
IconFolkeskolen
Icon1956
IconFramhaldsskolen
Icon1957/1958
Icon1959/1960
Icon1961/1962
IconNyttårshilsen fra Ragnar Torbergsen
IconBjarkøyforbindelsen
IconBilder tatt fra Sandsøya 7. mai 2015
IconFylkestinget 26/03 2014
IconFylkestinget 12/12 2013
IconFolkemøte 30/5 2013
IconFolkemøte 22/4 2011
IconPaneldeltakerne
IconFremdriftsplan
IconGrunnavståelse
IconOrienteringen om prosjektet
IconFolkemøte 2/11 2011
IconKommunedelplanen
IconFeltundersøkelser sommeren 2011
IconKostnadsoverslag 2011
IconFremdrift reguleringsplan
IconFinansieringsmodellen
IconFremdriftsplanen
IconRevy 1988 Tunnelen
IconHestene på øya
IconRegister over hestene
IconBilder av hestene
IconSandsøy-elgen
IconElginfo februar 2015
IconElgmøte april 2014
IconElgtelling 31. mars 2014
IconElgjakta 2013
IconElgtelling feb 2013
IconHistorien
IconGod dag !
IconJeg er en elg !
IconLiker du meg ikke ?
IconMor og barn
IconRasende elg ..
IconPass deg nå kommer jeg !
IconRekker tunge . .
IconMamma er god å ha . .
IconSommer "bæsj"
IconVinter "bæsj"
IconOsp er god mat !
IconBlomster er godt
IconLøv er godt
IconFastboende på øya høsten 2012
IconNordsand gnr 28
IconSørsand gnr 29
IconAltevik gnr 30
IconKolsland gnr 31
IconSlakstad gnr 32
IconMål, vekt, fartøyets størrelse

© 2015 Per Johan Molin og Einar Lockert