Gårdshistorien

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Gårdshistorien

Denne blir utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra Statsarkivet. Teksten i grunnboka blir som oftest benyttet. Vi skriver minst mulig om personer som lever og forhold i dag. Men persondata for slektsopplysningen trenger vi, spesielt etter år 1900. Personenes fulle navn med fødselsdato / dødsdato for de som har bodd på bruket. Disse opplysningene er til stor hjelp når vi behandler billedmaterialet ....

 

Gårds- og slektshistorien er ajourført frem til ca 2013. Som hovedregel foretar vi ikke endiinger etter dette år.